Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det sämsta (och bästa) med Tidöavtalet - Ulrika Lorentzi

Tidöavtalet är presenterat och likaså regeringens första budget. Men vad är sämst med regeringens nya politik? Ulrika Lorentzi är gruppchef på LO och har gjort en lista.

 

· Fördjupade samhällsproblem. Fler kommer bli fattiga vilket riskerar att leda till ökad kriminalitet. Klimatmålen kommer inte nås och Sverige tappar förtroende både internationellt och bland de företag som investerat i klimatomställning. Det saknas arbetsmarknadspolitik och utbildningsplatser för att rusta arbetskraften i den lågkonjunktur som regeringen ser framför sig.

· Urholkad skiktad välfärd. Det finns inga löften om resursförstärkningar till välfärden och inte heller en demokratisk styrning som gör det möjligt att garantera en jämlik välfärd. Invandrare används som murbräcka för en skiktad välfärdsmodell. En utredning ska ta fram en modell för kvalificering till välfärden. Det ska ta längre tid att bli medborgare, minst åtta år, och icke-medborgare ska inte få välfärdsförmåner som barnbidrag och ekonomiskt bistånd. Både arbetskraftsinvandrare och anhöriginvandrare tvingas ha en heltäckande sjukvårdsförsäkring för att få komma till Sverige. Detta kommer skapa en ökad efterfrågan på privatfinansierad välfärd, parallellt med den gemensamt finansierade. Det eldar på en utveckling mot en skiktad välfärd med en otillräcklig offentligt finansierad basvälfärd och olika former av tillägg för den som har råd…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 4/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden