Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

När det är rörigt i politiken suckar vi kanske ”ja, det var bättre för”. Men så är det inte. Mycket är betydligt bättre i dag än tidigare.

Efter ett långt liv i politiken kan jag dock konstatera att en sak var enklare förr och det var att inta politiska positioner.Reformbehoven och de politiska skiljelinjerna var ofta tydligare. Så utgjordetill exempel arbetslivsreformerna i början av 70-talet en stor ideologisk strid. Vi protesterade bland annat mot§32, arbetsgivarnas nästan oinskränktamakt att bestämma. Olof Palme hävdade att demokratins verkningskrets också måste omfatta arbetslivet…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!