Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Kultur - Arkiv

jan
okt

Duktiga systrar

4 oktober, 2018

Kultur

Två partipolitiska stjärnskott har gett ut böcker som innehåller samlade lärdomar samt feministiska teorier om strategier för jämställdhet. Veronica Palm och Birgitta Ohlsson har olika ideologiska utgångspunkter och analyser, men sammanvägda ger de ett bra slagträ för förändring, skriver Lina Stenberg.

Små steg som rubbar maktbalansen

3 oktober, 2018

Kultur

Socialismen inför verkligheten var en gång en levande klassiker inom socialdemokratin. En teori för välfärdsstaten. För ett parti som tappar väljare varje val är det obegripligt att Nils Karlebys texter…

jun

En levande klassiker

28 juni, 2018

Kultur

Pelle erövraren har länge ansetts förlegad och passé. Obegripligt. Boken kastar ett främmande ljus över tillvaron och får oss att se samtiden genom dess raster, skriver Rasmus Landström. Det var länge…

Inte glasklart om populismen

28 juni, 2018

Kultur

Det blir lite väl slängigt ibland, och det saknas en bild av vad organisering kan vara i vår tid, men annars innehåller både Populistiska manifestet och Liten bergspredikan för socialister intressanta tankar om vänstern och framtiden. Mest den senare, skriver Kristin Linderoth.

Knivskarp analys av marknaden och feminismen

28 juni, 2018

Kultur

Det marknadstänkande och individfokus som råder under nyliberalismen underminerar feministisk förändring. Det menar tre forskare vid Mittuniversitetet i en debattbok. Madeleine Bengtsson läser en klockren analys, men saknar symptomatiskt nog vilja till politisk förändring.

När utseendet blir allt viktigare

14 juni, 2018

Kultur

Hur mycket plats tillåts en kvinna ta i dagens samhälle? Kvinnans position är under ständig förhandling och i en splittrad värld blir synen på kvinnans roll alltmer tudelad. Ska vi gå mot ett helt jämställt samhälle, där kön inte spelar roll eller ska könsroller få fortsätta existera men där det »kvinnliga« uppvärderas?

apr

Chaplins tidlösa insikt

3 april, 2018

Kultur

»Moderna tider «skildrar hur snabba tekniska samhällsförändringar i kombination med svåra ekonomiska tider ändrar givna positioner och ökar ojämlikheten i samhället. Allt levererat med ett dråpligt skratt. Lina Stenberg har sett en filmklassiker.

mar

Det är ingen idé att lära barnen slagord

8 mars, 2018

Intervju | Kultur

Kalle Holmqvist vill ta barn på allvar och inte väja för det politiska, men utan klyschor och slagord. Tidens Kristin Linderoth har träffat en författare som gärna låter läsarna möta hans karaktärer när de är på jobbet.

dec

Jämställt läsande är en demokratifråga

13 december, 2017

Kultur

Googla på »kvinnlig vänskap« och den italienska författaren Elena Ferrante kommer upp bland de översta inläggen. Men varför läser bara kvinnor böcker om kvinnor? Är det inte hög tid att kvinnan blir ett lika naturligt subjekt som mannen också i litteraturen?

okt

Kampen mellan arbete och omsorg

4 oktober, 2017

Kultur

Arbetarrörelsen har länge strävat efter att kvinnor ska arbeta och få egenförsörjning. Men var får hemarbetet plats? Och vem ska utföra det? Madeleine Bengtsson läser en bok om feminism och…

Tavernan i krisens centrum

4 oktober, 2017

Kultur

För två år sedan spreds bilden som en löpeld. Fotot på den syriska pojken Alan Kurdi, död vid Medelhavets strand. En våg av empati hos det svenska folket växte fram;…