Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tiden Analys - Arkiv

mar

En tidsfråga innan vi är ikapp Danmark

23 mars, 2015

Tiden Analys

”Alla ska bidra” är namnet på de danska Socialdemokraternas nya kampanj som presenterades i förra veckan. ”Kommer du till Danmark ska du arbeta” står det med svarta versaler på de valaffischer som spikats upp inför höstens val. Budskapet är solklart, och det retoriska knepet väl beprövat.

Ge ensamkommande barn en chans

20 mars, 2015

Tiden Analys

Statistiskt minskar åldern bland flyktingarna och även om utrikes födda siffermässigt har en högre utbildning än inrikes födda ser man att andelen högskoleutbildade bland utrikes födda successivt minskat de senaste tio åren. Vårt ansvar blir därför att själva skapa de förutsättningar som finns för en lyckad skolgång, ett liv bortom konflikt och en bättre integration i det svenska samhället.

Den asociala dialogen har kostat arbetstillfällen

18 mars, 2015

Tiden Analys

Alla dialoger skulle väl egentligen kunna sägas vara sociala. Men EU:s sociala dialog har faktiskt varit i det närmaste asocial det senaste decenniet. Tanken har varit att fack och arbetsgivare ska delta i den politiska diskussionen, ta fram och genomföra policies och åtgärder som gynnar samhällsekonomin i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet.

Vem bryr sig om Syrien, vem bryr sig alls?

16 mars, 2015

Tiden Analys

#Vembryrsig undrar Aftonbladet och rapporterar på uppdrag av FN:s flyktingorgan UNHCR om krigets offer i Syrien. Egentligen skulle hashtagen kunna vara #Ingenbryrsig för det är vad tidningen förmedlar. Alldeles för lite utrymme ges till konflikten i media och alldeles för lite pengar kommer dess offer till del.

Hur ska nyhetsjournalistiken finansieras?

13 mars, 2015

Tiden Analys

I stället för att på allvar beakta våra förändrade medievanor, vårt nya sätt att nyhetsorientera oss och de komplexa beteendeförändringar den nya tekniken lett till, tycks vi tro att lösningen ligger någonstans mellan ett reformerat presstöd och fler betalväggar. Den slutsatsen drogs i alla fall i den 500 sidor långa presstödsutredning som det tog 14 experter två år att skriva.

Fler hyresrätter behövs för att integrera nyanlända

11 mars, 2015

Tiden Analys

Äntligen är den här. Rapporten som ska lösa den akuta bostadsbristen för nyanlända i Sverige. I december 2014 gav regeringen i uppdrag till Boverket att senast den första mars i år, lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa de cirka 9 300 personer som i dag har beviljats uppehållstillstånd och fortfarande väntar på kommunplacering i en svensk kommun.

Varför så ointresserad av investeringsfonden, Löfven?

9 mars, 2015

Tiden Analys

När Jean-Claude Juncker som ny kommissionsordförande 2014 presenterade sina prioriteringar för de kommande fem åren fanns en investeringsplan budgeterad till 300 miljarder euro bland åtgärderna. Planen skulle finansieras genom en ny europeisk fond för strategiska investeringar (EFSI), som förväntades kunna mobilisera upp till 315 miljarder euro genom privata finansieringar.

Prioritera arbetarkvinnors jämställdhetskamp

6 mars, 2015

Tiden Analys

Statistiska jämförelser mellan kvinnors och mäns situation är ofta väldigt nedslående. I samtliga befolkningsgrupper har kvinnor som grupp det sämre än män. Både här hemma och globalt syns samma mönster. Bland personer med funktionsnedsättning, migranter, lågutbildade eller religiösa minoriteter har kvinnorna det allra värst.

Balansmålet öppnar för en balanserad politik

4 mars, 2015

Tiden Analys

Regeringen har aviserat att de vill diskutera en övergång från ett överskottsmål till ett balansmål. Syftet är att få en bättre långsiktighet i den förda politiken och större följsamhet utifrån konjunkturens svängningar.

Ett nödvändigt steg för rehabiliteringen

2 mars, 2015

Tiden Analys

Den parlamentariska kommitté som granskat sjukförsäkringssystemet föreslår att den bortre gränsen i försäkringen ska tas bort. Det är ett viktigt steg. Den bortre gränsen har inte fungerat. Tvärtom har den varit kontraproduktiv och ökat osäkerheten och otryggheten i systemet.

feb

Med världen förändras terrorismen

27 februari, 2015

Tiden Analys

Det har blivit allt mer tydligt att fler och fler från Sverige väljer att ansluta sig till den Islamiska Staten, IS. Men att beskriva det som unikt och som en konsekvens av islamism och segregation är inte hela sanningen.

Realpolitikens fälla

25 februari, 2015

Tiden Analys

Det sägs många märkliga saker i den pågående debatten om vapenavalet med Saudiarabien. Förre utrikesministern Carl Bildt stod för en av dem när han tidigare i veckan sade att det vore ”ovänligt” att bryta avtalet när det går ut senare i vår.