Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Aktuellt på Tiden - Arkiv

jan

Tanken om EU måste återigen bli god

22 januari, 2016

Aktuellt på Tiden

EU:s principer var uppenbarligen inte skrivna i sten. Och den föreställda gemenskapen kan inte vila på något som vacklar över tid och rum, skriver Sirin Kara, utredare Tankesmedjan Tiden.

Dec

Glädje och tragedi i juletid

23 december, 2015

Aktuellt på Tiden

Tankesmedjans utredningschef, Monika Arvidsson, funderar över hur olika julekonomins lotter falla

Nytt kapitel i antologi om folkrörelsernas framtid

18 december, 2015

Aktuellt på Tiden

Läs det fjärde kapitlet i den kommande antologin om folkrörelsernas framtid – ett projekt framtaget av ABF i samarbete med Tankesmedjan Tiden. Journalisten Amanda Lindholm gör i texten ”Det handlar om att ta tillbaka facket” en djupdykning i facklig organisering och en organizermodell importerad från USA. Är denna modell vägen till framtida facklig framgång?

Fungerar EU:s kickstart?

4 december, 2015

Aktuellt på Tiden

Den Europeiska investeringsfonden var ett försök att kickstarta EU:s ekonomi. Men var det rätt tänkt, och hur har det fungerat hittills? Det var fokus vid ett seminarium om en ny rapport från Tankesmedjan Tiden.

okt

Svenska modellen på jumboplats

2 oktober, 2015

Aktuellt på Tiden

– De nordiska modellerna behöver moderniseras för att kunna leverera lika bra i framtiden.
Monika Arvidsson skriver i Uppsala Nya Tidning om rapporten ”Den Nordiska Modellen mot 2030 – Ett nytt kapitel?”

sep

Låga löner löser inte företagens behov av kompetens

24 september, 2015

Aktuellt på Tiden

Anna-Karin Hatt och Azita Shariati skriver på DN Debatt (18/9) att vi måste bli bättre på att få nyanlända och personer i Sverige med utländsk bakgrund att komma i arbete. Tankesmedjan Tidens utredningschef Monika Arvidsson replikerar på DN Debatt.

Valanalysen presenteras

18 september, 2015

Aktuellt på Tiden

Tidens Jesper Bengtsson och Kerstin Alnebratt presenterar slutrapporten från den valanalysgrupp Socialdemokraterna tillsatte efter valet 2014

Gamla regler lägger krokben för politiken

10 september, 2015

Aktuellt på Tiden

Möjligheten att satsa handlar mer om politisk vilja och mod än om finansiellt utrymme, skriver Monika Arvidsson, utredningschef Tankesmedjan Tiden, i dag på Dagens Arena.

aug

Bostadsmarknaden – inte för resurssvaga

27 augusti, 2015

Aktuellt på Tiden

Frågeställningar om låginkomsttagares möjligheter på bostadsmarknaden återigen högaktuella på SvD Debatt (24/8). Debattörerna tar ett nödvändigt helhetsgrepp på en komplicerad fråga men glömmer att tala om segregation.

jun
maj

”Folkrörelserna måste tänka som restauranger”

4 maj, 2015

Aktuellt på Tiden

Vilken mat åt Olof Palme, och vad kan moderna folkrörelser lära sig av att tänka som restauranger? De frågorna ställde Per Grankvist, som med Jesper Bengtsson från Tiden och Talla Alkurdi från S-studenter deltog i ett panelsamtal i samband med lanseringen av essäsamlingen ”Folkrörelser och vardagsmat” .