Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

dec

Vem tar notan för globaliseringen?

18 december, 2015

Makt och ekonomiska vinster fördelas ojämlikt. Går det att få en annan, effektiv och hållbar, fördelning av vinster och kostnader?