Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

jan

Vem tar notan för globaliseringen?

27 januari, 2016

Makt och ekonomiska vinster fördelas ojämlikt. Går det att få en annan, effektiv och hållbar, fördelning av vinster och kostnader?