Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

På vårt seminarium den 26 april  presenterade Anne-Marie Lindgren, fd utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, sin nya rapport om skolor och elever som har svårt att nå de uppsatta målen, och vad som kan och bör göras åt det.

Se även intervju med Anne-Marie i DN .

Ladda hem rapporten här.