Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Blir framtidens EU-samarbete ett motsättningarnas, teknokraternas, företagens eller medborgarnas Europa? Tankesmedjan Tiden har gjort rapport som stakar ut några möjliga vägar fram till år 2030. 

Mycket står på spel, konstaterar rapporten. EU har en inre marknad med 500 miljoner konsumenter, vars styrka kan användas för att skapa globala standarder och påverka resten av världen. En sådan politik förutsätter samspel mellan folkrörelser, regeringar, politiska partier och tjänstemän. Annars kan vi, enligt författaren Mats Engström, gå en dystopisk framtid till mötes med stora motsättningar och kollapsat Schengen-samarbete. En annan bild är ett teknokraternas Europa där de flesta medborgare känner politisk apati inför samarbetet.