Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det har diskuterats vilken slags politik Sverigedemokraterna egentligen för. Står de utanför den traditionella ideologiska skalan, är de ett höger- eller vänsterparti alternativt en blandning av båda? Rapporten utreder hur SD har röstat och positionerat sig i olika frågor och visar att de i hög utsträckning är ett stödparti åt regeringen.

Du kan ladda ner den här eller köpa den från vår webbshop här.