Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Rapporten ”Språngbräda eller fallucka? – en analys av enkla jobb och working poor i Sverige” utgår ifrån unik statistik från SCB, går igenom de ”sanningar” som debatten om enkla jobb genomsyras av. Att enkla jobb är bra och något samhället behöver fler av, att det inte är synonymt med låglönejobb och att de enkla jobben är språngbrädor vidare på arbetsmarknaden. Stämmer dessa? Och vad skulle en fördubbling av enkla jobb innebära enligt Svenskt Näringslivs och andra aktörers önskan.