Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokratin – som parti och rörelse – behöver bli tydligare i sina egna analyser, prioriteringar och politik. För att bidra till detta har vi på Tankesmedjan Tiden skrivit om januariavtalets 73 punkter till ett (ännu) mer progressivt septembermanifest. I denna version redovisar vi vad som i vårt tycke bör ändras från januariavtalet. 

Det kan tjäna som både inspiration för framtiden, en påminnelse om vad arbetarrörelsen egentligen tycker (och vad som är resultatet av kompromisser) och en möjlig utgångspunkt för fortsatta förhandlingar kring genomförandet av vissa reformer. Septembermanifestet innehåller både befintliga, omskrivna och nya förslag till vad som kan bli arbetarrörelsens utgångspunkter för en revidering av det politiska Salsjöbadsavtal, som framöver kan skapa en mer progressiv samhällsutveckling. Manifestet visar att många punkter i januariavtalet är bra. Men det lyfter även ett antal förslag som på ett ännu bättre sätt hade stärkt vanliga löntagares, pensionärers och andras livsvillkor.