Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En rapport från 2011 om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan mellan LO och Socialdemokraterna.

Ladda ner rapporten här.