Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arbetarrörelsens tankesmedja och Rådslaget Vår värld lanserar debattboken Säkerhet och solidaritet. 18 personer skriver om framtidens säkerhet och försvar, däribland Björn von Sydow, Tone Tingsgård, Håkan Juholt, Isabelle Sannestedt, Pierre Schori, Ann Linde, Stig-Björn Ljunggren, Lars Danielsson, Ulf Bjereld, Åsa Lindestam och Efraim Gómez. Boken vill ta avstamp i det som är och har varit, för att forma en väg framåt. Boken har redigerats av Laila Naraghi, som också själv medverkar.

Ladda ner boken här.