Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under 2006-2014 genomförde den borgerliga regeringen omfattande utförsäljningar av statliga bolag och andra av samhällets gemensamma tillgångar. Inför höstens val har Moderaterna uttryckt att fler utförsäljningar är att vänta om de får makten, både av statliga bolag och vård- och omsorgsverksamheter.  Ett av de mer aktuella exemplen är Nya Karolinska sjukhuset och nu verkar Södersjukhuset vara på tur.

Vilka fördelar finns det med att staten äger bolag? Fanns det goda samhällsekonomiska skäl för alliansregeringen att sälja ut statliga bolag, eller var det främst ideologiskt framdrivet? Hur väl genomfördes affärerna? Och vad skulle det innebära om Moderaterna bildar regering och vinner landstingsvalen i höst och genomför de utförsäljningar de har utlovat?

Med färska beräkningar och ny analys reds detta ut i Tankesmedjan Tidens färska rapport ”Högern och det statliga ägandet”, skriven av de två nationalekonomerna Emil Bustos och Elis Örjes.