Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den här studien är tänkt att tjäna som underlag för diskussion om stockholmsungdomars situation på arbetsmarknaden. Storstadens utbud av arbetstillfällen och tillgänglighet av kommunikation gör det särskilt intressant att se vad som trots
det hindrar unga från att jobba.

Ladda ner rapporten här.