Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Utmaningarna är stora för framtidens arbetsliv. Arbetslösheten är omfattande, sjuktalen höga. Många har otrygga anställningar och prestationstrycket är högt till följd av nya organisationsformer.

Politiska initiativ öppnar nya möjligheter. I den här antologin ger ett trettiotal forskare förslag på analys och åtgärder. Den samhällsvetenskapliga forskningen om arbetslivet måste stärkas för ekonomins problem bestäms i hög grad av arbetets organisering.

Åke Sandberg är bokens redaktör. Han är civilekonom, docent i sociologi och professor em. vid Stockholms universitet.