Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

På vilket sätt kan bättre samordning på lokal nivå mellan olika instanser bidra till en bättre, mer effektiv och kvalitativ välfärd?

Rapporten finns att ladda ner här: Samordning och går att beställas via vår webbshopp här.