Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Den globala balansräkningen – fördelning av makt och vinster i en internationell ekonomi” går igenom de två krafterna  – arbete och kapital för att avgöra hur vi kan få en bättre balans än vad vi har idag.