Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Socialdemokraterna gick till val år 2014 med löfte om att skapa sysselsättning åt ungdomar och långtidsarbetslösa.

Efter regeringstillträdet sjösatte man därför två arbetsmarknadspolitiska åtgärder – traineejobben och extratjänsterna.
Sammanlagt skulle 54 000 individer vara inskrivna i åtgärderna till år 2020.
Den här rapporten visar att implementeringen har varit svårare än beräknat och att resultaten därför har uteblivit. Av 54 000 programplatser har endast 1800 skapats. Författare: Tora Färnström, Torsten Kjellgren