Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokraterna gick till val år 2014 med löfte om att skapa sysselsättning åt ungdomar och långtidsarbetslösa.

Efter regeringstillträdet sjösatte man därför två arbetsmarknadspolitiska åtgärder – traineejobben och extratjänsterna.
Sammanlagt skulle 54 000 individer vara inskrivna i åtgärderna till år 2020.
Den här rapporten visar att implementeringen har varit svårare än beräknat och att resultaten därför har uteblivit. Av 54 000 programplatser har endast 1800 skapats. Författare: Tora Färnström, Torsten Kjellgren