Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En ny rapport från Tankesmedjan Tiden visar att SD-företrädare och andra högerpolitiker står för en politik som missgynnar deras egna väljare. I stället gynnar högern de allra rikaste i Sverige.

”Lobbyhögern och Sverigedemokraterna” är skriven av Dan Andersson, mångårig chef för LO-ekonomerna. Rapporten visar hur de svenska högerpartierna i praktiken lämnat sina väljare bakom sig. I stället företräder högerpolitikerna i allt högre utsträckning olika starka, ekonomiska elitintressen. Detta gäller inte minst Sverigedemokraterna.