Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vi föds in i våra förutsättningar för god livskvalitet. Livets lott falla olika men politiken kan kompensera och rusta människor med jämlika villkor. Rapporten ”Livets lott” tar upp olika aspekter av jämlikhet: vem som drabbas, på vilket sätt och vilka problemen är. I rapporten ges också förslag på vad som kan göras för att angripa de problem som finns och vad man kan vänta sig att få ut av ökad jämlikhet.