Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Finanskrisen drabbade Europa hårt och inom EU börjar förståelsen växa för att samarbetet inom unionen inte enbart bör handla om ekonomi. Det behövs även något som jämnar ut skillnader mellan länder och befolkningsgrupper. Rapporten består av fyra olika texter skrivna av Marita Ulvskog, Tommy Svensson, Judy Kirton-Darling och Björn Hackman. Texterna ger en bakgrund till vad ett socialt Europa innebär, varför det behövs och vad det innebär i praktiken.