Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Progressiva akademiker, konservativa köpmän och besvikna arbetare

Progressiva akademiker, konservativa köpmän och besvikna arbetare

8 april, 2019
Varför har progressiva partier i västvärlden tillåtit inkomstklyftorna att växa sig allt större samtidigt som fältet lämnats öppet för auktoritär populism? Några möjliga svar finns i Thomas Pikettys rapport Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the Changing Structure... läs mer

Spanska inbördeskriget – ständigt aktuellt

1 april, 2019
80 år efter spanska inbördeskrigets slut lever minnet av de frivilliga insatserna för demokratin fortfarande kvar. Men i Spanien har man ännu inte gjort upp med minnet av Francos diktatur. Den 28 mars är det 80 år sedan Francisco Franco... läs mer
Kanslihushögern – Frälsare eller dödgrävare?

Kanslihushögern – Frälsare eller dödgrävare?

26 mars, 2019
Kanslihushögern är ett mytomspunnet begrepp i svensk socialdemokrati. Den löst sammansatta gruppen, centrerad kring 1980-talets finansdepartement, utövar inflytande även i dagens debatt. Än lyfts den som ett föredöme för dagens socialdemokrati, än ses den som ansvarig för att ha sålt... läs mer

Lena Andersson och svensk liberalism

25 mars, 2019
”Poststrukturealismens epistemologiska grund, subjektivismen, och dess ontologiska grund, nihilismen, torde med andra ord vara hållningar som anhängare ansluter sig till för att de håller dem sanna”. Det här citatet från Lena Anderssons nya bok ”Om falsk och äkta liberalism” fångar... läs mer

Ty(s)ta Maria: Det våras för Framtidspartiet

24 mars, 2019
Ny S-ledd regering Trots det lägsta valresultatet någonsin lyckades Stefan Löfven förhandla fram en socialdemokratiskt ledd regering. Nu återstår bara fyra pyttesmå frågetecken: Hur ska punkterna i januariavtalet genomföras på ett sätt som stärker jämlikhet och utveckling – och samtidigt... läs mer

Jämlikheten kräver (mer) statlig skola!

23 mars, 2019
Inför Socialdemokraternas partikongress slår partiledningen fast att Sverige återigen ska ha den mest jämlika och högpresterande skolan i världen. Förslagen från Skolkommissionen, som bland annat ville se ett ökat statligt ansvar för finansieringen ska fullföljas. Och staten har det yttersta... läs mer
Den bästa vård är den som aldrig ges – en socialdemokratisk strategi för att förebygga ohälsa

Den bästa vård är den som aldrig ges – en socialdemokratisk strategi för att förebygga ohälsa

23 mars, 2019
Stora hälsoklyftor breder ut sig i Sverige. God hälsa är en allt tydligare klassfråga. Människor med högre inkomst och utbildning lever längre. Ohälsa och risker för framtida sjukdomar är betydligt mer utbrett bland socioekonomiskt svaga grupper. Samtidigt sliter sjukvården med begränsade resurser,... läs mer
Hög tid att återuppväcka arbetarrörelsens bildningsideal

Hög tid att återuppväcka arbetarrörelsens bildningsideal

22 mars, 2019
För den som ser skolan som en samhällsbärande bildningsinstitution är ojämlikheten katastrofal. Nu måste socialdemokratin hitta kreativa vägar för att öka jämlikheten, skriver Anna Ekström.   Socialdemokratin springer ur en bildningstradition där kunskap alltid har varit fint och eftersträvansvärt. Arbetarrörelsens... läs mer

Ingen dans på rosor … att genomföra januariavtalet

21 mars, 2019
Lyft fram det som är bra i överenskommelsen, men se framför allt till att stärka arbetarrörelsen som politisk folkrörelse utanför regeringen. För på flera punkter går 73-punktsprogrammet helt emot socialdemokratisk politik, skriver Ulrika Lorentzi.     Det är jävligt omodernt... läs mer

Fler hjärnor tänker bättre än en: Involvera medlemmarna i politikutvecklingen!

20 mars, 2019
De senaste decennierna har socialdemokratin misslyckats med att reducera marknadskrafternas makt över människors liv. Ska vi komma ur det politiska dödläget måste partimedlemmarna involveras i politikutvecklingen på allvar, skriver Peter Gustavsson.   Januariavtalet gör Sverige till ett undantag i Norden.... läs mer

”Frihetsperspektiv bättre än vänsterpopulism för S framtid”

19 mars, 2019
Den vänsterradikala populismen är problematisk. En ohållbar ekonomisk politik och ett antipragmatiskt förhållningssätt skulle skapa sämre förutsättningar för jämlikhet och frihet, och på sikt drabba de sämst ställda i samhället. Förnyelsen bör i stället handla om en ambitiös jämlikhetssträvan, hållbarhet... läs mer

Ledare: S-förnyelse kräver frejdig idédebatt och modiga vägval

18 mars, 2019
Ledare av Daniel Färm, publicerad i Tiden Magasin nummer 1 2019. Den utdragna regeringsbildningsprocessen lade på många sätt en våt filt över den nationella socialdemokratiska idé- och eftervalsdebatten. Samtidigt har det sedan valet pågått ett ofta bra och framsynt samtal... läs mer

Från champagnekvinnan till arbetarkvinnan – maktpyramiden består men ojämställdheten förskjuts

8 mars, 2019
Hemma hos mig hänger den kapitalistiska pyramiden på väggen. Mina vänner som inte är politiskt insatta brukar inte förstå vad den gör där. Mina vänner som är politiskt insatta brukar inte heller förstå vad den gör där. Ingen vän eller... läs mer

”De idéer och tankar som formulerats här har format vårt land”

6 mars, 2019
”Dock – nu är det tid att vi går härifrån, jag för att dö, ni för att leva. Vem av oss som går mot det bättre ödet vet ingen utom Gud allena”. Med dessa ord lämnade Sokrates de domare som... läs mer

Payam Moula ny chefredaktör för Tiden

25 februari, 2019
Payam Moula blir ny chefredaktör för den socialdemokratiska idéskriften Tiden. Moula har tidigare forskat och tagit en licentiatexamen i filosofi, varit redaktör för boken Socialdemokratin i ett nytt århundrade, debatterat socialdemokratisk idéutveckling samt arbetat i Regeringskansliet. Han har även gedigen... läs mer