Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sossar bör gå i opposition

Sossar bör gå i opposition

26 april, 2019
Aristoteles är den första filosof vi känner till som byggt en teori om moraliskt ansvar och om när det är rimligt att berömma eller klandra personer. Med tanke på diskussionerna kring ”regeringens” vårbudget samt utredningen om förändrad arbetsrätt är frågan om ansvar högaktuell. Med hjälp av Aristoteles teori tänker jag klargöra vem som egentligen bär moraliskt ansvar för vad, och varför fler socialdemokrater behöver gå i opposition.Trots att Aristoteles teori är nästan 2400 år gammal diskuteras den fortfarande. Inte enbart för att den var nydanande utan för att den fortfarande fångar våra intuitioner relativt väl.För att en agent ska vara moraliskt ansvarig behöver handlingen vara frivillig, menar Aristoteles. En handling som inte är frivillig kan vara det pga 1) externt tvång eller 2) okunskap. Låt mig ge ett exempel. läs mer

Tacka inte kristendomen för Sveriges framgångar

23 april, 2019
Replik i Expressen Debatt den 23 april 2019. Vi har knappast kristendomen att tacka för att de mänskliga fri- och rättigheterna har vuxit fram i just Europa och USA.  Den kristna högern och de konservativa har däremot alltid motsatt sig... läs mer
Tankesmedjan Tiden expanderar:  Amanda Schulin ny utredare & pressansvarig

Tankesmedjan Tiden expanderar: Amanda Schulin ny utredare & pressansvarig

16 april, 2019
Tankesmedjan Tiden växer. Ny utredare och pressansvarig är Amanda Schulin. Hon har tidigare arbetat i Stockholms stadshus och för Socialdemokraterna i Uppsala. Amanda är journalist, och har tidigare bland annat arbetat på ETC. – Socialdemokratin behöver en faktabaserad och levande... läs mer

Flykten från framtiden    

12 april, 2019
Vårt samhälle har valt att vända ryggen till framtiden. Vi har ännu en chans att vända om. Karim Jebari skriver om ett avgörande vägskäl i energipolitiken.   Det började, tror jag med en tyst vår, och en bok med samma... läs mer
Makteliten utan markkontakt

Makteliten utan markkontakt

10 april, 2019
Inkomstskillnaderna skenar i Sverige. Det visar LO:s senaste rapport om inkomstutvecklingen. Risken är att eliten former egna normer och värderingar, skriver LO-ekonomen Anna Almqvist. I snart 20 års tid har LO-ekonomerna gett ut en årlig rapport som följer inkomstutvecklingen för... läs mer

Black Mirror

9 april, 2019
Serien Black Mirror plockar upp teknikförändringar i nuet och drar dem till en dyster yttersta konsekvens. Socialdemokratins roll har alltid varit att se de här utvecklingstendenserna och bygga optimistiska motvisioner, skriver Youbert Aziz. Vad innebär det att vara människa? När... läs mer
Progressiva akademiker, konservativa köpmän och besvikna arbetare

Progressiva akademiker, konservativa köpmän och besvikna arbetare

8 april, 2019
Varför har progressiva partier i västvärlden tillåtit inkomstklyftorna att växa sig allt större samtidigt som fältet lämnats öppet för auktoritär populism? Några möjliga svar finns i Thomas Pikettys rapport Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the Changing Structure... läs mer

Spanska inbördeskriget – ständigt aktuellt

1 april, 2019
80 år efter spanska inbördeskrigets slut lever minnet av de frivilliga insatserna för demokratin fortfarande kvar. Men i Spanien har man ännu inte gjort upp med minnet av Francos diktatur. Den 28 mars är det 80 år sedan Francisco Franco... läs mer
Kanslihushögern – Frälsare eller dödgrävare?

Kanslihushögern – Frälsare eller dödgrävare?

26 mars, 2019
Kanslihushögern är ett mytomspunnet begrepp i svensk socialdemokrati. Den löst sammansatta gruppen, centrerad kring 1980-talets finansdepartement, utövar inflytande även i dagens debatt. Än lyfts den som ett föredöme för dagens socialdemokrati, än ses den som ansvarig för att ha sålt... läs mer

Lena Andersson och svensk liberalism

25 mars, 2019
”Poststrukturealismens epistemologiska grund, subjektivismen, och dess ontologiska grund, nihilismen, torde med andra ord vara hållningar som anhängare ansluter sig till för att de håller dem sanna”. Det här citatet från Lena Anderssons nya bok ”Om falsk och äkta liberalism” fångar... läs mer

Ty(s)ta Maria: Det våras för Framtidspartiet

24 mars, 2019
Ny S-ledd regering Trots det lägsta valresultatet någonsin lyckades Stefan Löfven förhandla fram en socialdemokratiskt ledd regering. Nu återstår bara fyra pyttesmå frågetecken: Hur ska punkterna i januariavtalet genomföras på ett sätt som stärker jämlikhet och utveckling – och samtidigt... läs mer

Jämlikheten kräver (mer) statlig skola!

23 mars, 2019
Inför Socialdemokraternas partikongress slår partiledningen fast att Sverige återigen ska ha den mest jämlika och högpresterande skolan i världen. Förslagen från Skolkommissionen, som bland annat ville se ett ökat statligt ansvar för finansieringen ska fullföljas. Och staten har det yttersta... läs mer
Den bästa vård är den som aldrig ges – en socialdemokratisk strategi för att förebygga ohälsa

Den bästa vård är den som aldrig ges – en socialdemokratisk strategi för att förebygga ohälsa

23 mars, 2019
Stora hälsoklyftor breder ut sig i Sverige. God hälsa är en allt tydligare klassfråga. Människor med högre inkomst och utbildning lever längre. Ohälsa och risker för framtida sjukdomar är betydligt mer utbrett bland socioekonomiskt svaga grupper. Samtidigt sliter sjukvården med begränsade resurser,... läs mer
Hög tid att återuppväcka arbetarrörelsens bildningsideal

Hög tid att återuppväcka arbetarrörelsens bildningsideal

22 mars, 2019
För den som ser skolan som en samhällsbärande bildningsinstitution är ojämlikheten katastrofal. Nu måste socialdemokratin hitta kreativa vägar för att öka jämlikheten, skriver Anna Ekström.   Socialdemokratin springer ur en bildningstradition där kunskap alltid har varit fint och eftersträvansvärt. Arbetarrörelsens... läs mer

Ingen dans på rosor … att genomföra januariavtalet

21 mars, 2019
Lyft fram det som är bra i överenskommelsen, men se framför allt till att stärka arbetarrörelsen som politisk folkrörelse utanför regeringen. För på flera punkter går 73-punktsprogrammet helt emot socialdemokratisk politik, skriver Ulrika Lorentzi.     Det är jävligt omodernt... läs mer