Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Nu startar vi Tiden Akademi

Nu startar vi Tiden Akademi

24 februari, 2020
Nu startar Tiden en ny akademi för nästa generation socialdemokrater. Tiden akademi är en unik spetsutbildning med inriktning på ideologi och politik. Efter utbildningen kommer deltagaren ha en bättre förståelse för socialdemokrati, samtiden och hur man förändrar samhället. Flera av arbetarrörelsens främsta företrädare och tänkare gästar som föreläsare. Utbildningen är exklusiv, ställer höga krav och har ett fåtal platser. Som deltagare kommer du bli utmanad, träffa socialdemokrater från hela landet och få ett unikt nätverk. Efter utbildningen kommer Tiden fortsätta bjuda in deltagarna till utvalda evenemang. Utbildningen består av fyra helger. Den första fokuserar på ideologi, den andra praktisk politik och den tredje kommunikation. Den fjärde och sita helgen är examination. Inför varje helg kommer deltagarna få obligatorisk läsning eller uppgifter. Ni kommer få feedback på era uppgifter från oss och från andra deltagare. läs mer
Svenskarna först (nya och gamla)

Svenskarna först (nya och gamla)

20 februari, 2020
Genom en reform 2008 skapade regeringen Reinfeldt ett av världens mest liberala och arbetsgivaranpassade regelverk för arbetskraftsinvandring. Under de senaste 15 åren har arbetskraftsinvandringen till Sverige ökat från under 6 000 till över 43 000. I många fall handlar det om lågkvalificerade jobb i branscher där det inte råder brist på arbetskraft. Tankesmedjan Tiden har under hösten och våren arbetat med två rapporter på temat migration - om arbetskraftsinvandring och hur den ska se ut i framtiden. För att komma till rätta med utnyttjandet av arbetskraft från länder utanför EU presenterar vi 15 förslag på hur arbetskraftsinvandringen kan reformeras. Bland annat föreslår vi följande åtgärder: Arbetskraftsinvandringen måste bli en del av den svenska modellen.  Ett principiellt stopp för arbetskraftsinvandring till branscher där det inte råder brist.  Ställ krav på heltid Inför en specialpolisenhet mot arbetslivskriminalitet Stoppa fusket och handeln med samordningsnummer. läs mer

Rapportsläpp om framtidens arbetskraftsinvandring

13 februari, 2020
Hur vill vi att framtidens arbetskraftsinvandring ska ser ut?Tankesmedjan Tiden arbetar med två rapporter om framtidens migrationspolitik som kommer att släppas under våren. Den första handlar om arbetskraftsinvandring. När: Torsdagen den 20/2 12.00-13.00 Var: Tankesmedjan Tidens lokaler, Olof Palmes gata 9, 5:e våningen Seminariet är gratis men anmälan obligatorisk. läs mer

En klimatomställning som minskar klyftorna

6 februari, 2020
LO:s och Tankesmedjan Tidens rapport om en mer rättvis klimatomställning genom klimatväxling har fått uppmärksamhet i bl a Aftonbladet. Men Moderaterna i Stockholm kallar det för "en krigsförklaring mot stockholmarna". läs mer
Klimatväxling: Nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

Klimatväxling: Nya idéer för mer rättvis och effektiv klimatbeskattning

5 februari, 2020
Denna rapport är den första underlagsrapporten i Tankesmedjan Tidens och LO:s skuggutredning inför den skattereform som aviserats i regeringsöverenskommelsen. Koldioxidskatten kommer vara fortsatt central för omställningen i Sverige. Men rapporten förespråkar att koldioxidskatten kompletteras med en klimatväxling där negativa ekonomiska incitament för höginkomsttagare i storstäder nansierar positiva ekonomiska incitament för låg- och medelinkomsttagare utanför storstäderna. Rapporten tar som exempel upp en skrotningspremie som finansieras av höjd skatt på bilåkande i våra storstäder. läs mer
En socialdemokrati för 20-talet

En socialdemokrati för 20-talet

23 januari, 2020
Jag skriver detta som medlem i Socialdemokraterna. Inte som tidigare finansborgarråd eller gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Det här är mina tankar om mitt och vårt parti. Om vägen framåt.Vi är i ett nytt samarbete nationellt. Det har kastat om spelplanen. Det parlamentariska läget är som det är. Vi har valt att ta ansvar i en svår tid. Vi är ett statsbärande parti. Sverige ska styras. Valet är att titta på från sidan eller vara med och påverka. Det senare är för mig en självklarhet.Med det sagt så behöver vi diskutera frågor som kommer forma oss, inte bara som parti, utan även som land. Och det måste vi kunna diskutera partivänner emellan med respekt och ett bra tonläge. Ingen är mindre Socialdemokrat för att den föreslår andra lösningar på en delad problembild. läs mer

Dags för ett stopp för alla religiösa friskolor

8 januari, 2020
Regeringens utredare Lars Arrhenius har idag föreslagit ett stopp för nya religiösa friskolor. Det är bra. Men att ett etableringsstopp ska träda i kraft först 2023, att förskolor är undantagna, och att detta inte gäller befintliga religiösa friskolor är olyckligt. Tankesmedjan Tiden är kritisk till detta och visar i en ny kortrapport att det går att tolka de internationella konventionerna som att ett stopp för alla religiösa friskolor är möjligt. läs mer
Vad är socialdemokrati? – Nyutgåva för 2020-talet!

Vad är socialdemokrati? – Nyutgåva för 2020-talet!

4 december, 2019
Nu är det äntligen dags för den uppdaterade och omarbetade upplagan av den klassiska idéboken Vad är socialdemokrati? Författarna Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren går igenom socialdemokratins idégrund. I denna upplaga belyser de även de utmaningar som kan få stor betydelse för vår framtid: klimatkrisen, migration och integration, ökade klyftor och hoten mot demokratin. läs mer
Tidens klimatantologi är här

Tidens klimatantologi är här

4 december, 2019
Hur ska socialdemokratin ta sig an vår tids stora ödesfråga: den allt mer akuta klimatkrisen? Tankesmedjan Tiden har under hösten initierat ett idéutvecklingsarbete om klimatet. Resultatet, antologin ”Tiden rinner ut", är ett försök att formulera arbetarrörelsens svar på klimatkrisens många svåra frågor. Antologin består av fyra delar författade av starka röster inom arbetarrörelsen. Delarna behandlar nedanstående frågor:- Emilia Bjuggrens kapitel: Hur kan kraftfulla klimatinvesteringar för att stärka omställningen finansieras?- Emil Bustos och Elis Örjes kapitel: Är en omprövning av delar av energipolitiken nödvändig?- Kajsa Borgnäs kapitel: Hur kan industrin ställa om utan att tappa i konkurrenskraft?- Torsten Kjellgrens kapitel: Hur ska socialdemokratin hantera de intressekonflikter som stärks när idé- och politikutvecklingen behöver präglas mer av hållbarhet?Boken kostar 120 kronor och den kan redan nu beställas här!Den 10:e december klockan 13:15-14:45 i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm kommer boksläppet gå av stapeln och då kommer kapitelförfattarna att presentera sina slutsatser och förslag. läs mer
Tiden på Socialistiskt Forum

Tiden på Socialistiskt Forum

27 november, 2019
Den 23 november var det dags för årets Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm. Tiden var på plats och ordnade två viktiga och spännande seminarium under dagen. Det första handlade om feminism och vad är feminismen är idag. En kunnig panel satte tänderna i dagsaktuella frågor för feminismen. Finns det något i kampen som behöver förändras? Hur bemöter feminismen paradoxen i antifeministiska krafters frammarsch och det växande stödet och engagemanget för rörelsen? Hur går debatten och vilka är de stora striderna för dagens feminism? Diskussionen leddes av Tidens Elin Ylvasdotter, och gästades av Linda Skugge, Nina Rung, Veronica Palm, Maria-Elsa Salvo och Maria Sveland. Se seminariet i efterhand här! Detta följdes av ett idépolitiskt seminarium om progressiv realism som en väg för socialdemokratin in i 2020-talet... läs mer
Tiden gästar Åsiktskorridoren Live: S-kris, SD-framgångar & segregation

Tiden gästar Åsiktskorridoren Live: S-kris, SD-framgångar & segregation

22 november, 2019
Vi diskuterar skjutningar i förorten, SD:s landsmöte och svaret på politikens höstdepression. läs mer

Politiska svallvågor av Trumps svek mot kurderna

18 oktober, 2019
Stockholm, maj 2028. Regeringens budgetsammanträde slutade som vanligt med två slutsatser: kraftiga nedskärningar på välfärden och kraftigt höjda anslag till försvarsmakten. Sedan det demokratiska sammanbrottet i Finland, då den högerpopulistiska regeringen hade bjudit in ryska rådgivare och låtit ryska förband upprätta en bas på Åland, hade allt förändrats också för svensk politik. Den ryska framstöten hade skett massivt och på bred front. Tyskarnas beroende av rysk gas, britternas ökenvandring efter Brexit och framväxten av allt fler högerextrema regeringar med nära band till Moskva hade försvagat EU:s möjligheter att agera tydligt och samfällt när den demokratiska regeringen i Ukraina föll för aggressiv rysk destabiliseringspolitik. läs mer