Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

26 februari, 2013
Nu finns Dan Anderssons nya bok "Den nya kapitalismen och politikens möjligheter" att beställa eller ladda ned från a-smedjan. Två huvudteser som den förre chefsekonomen på LO driver är att den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Dan Andersson frågades ut av A-smedjans utredningschef Monika Arvidsson. Ladda ner boken här. Eller köp den här. läs mer

EU:s globala roll

26 februari, 2013
I boken publiceras de tre vinnande bidragen uppsatstävlingen EU:s globala roll: Förstaprisuppsatsen ”Grönt ljus för EU som aktör” av Per Ekman, som bedriver sina studier vid Uppsala universitet samt de båda andraprisuppsatserna ”Hur påverkar externa aktörer Vitrysslands utveckling?” av  Gustav Boström och Matilda Hallgren, studenter vid Lunds universitet, och ”Demokratisk islamism?” av Daniel Jandréus och Beatrice Öhman, även de studerar vid Lunds universitet. Uppsatstävlingen arrangerades av A-smedjan, Olof Palmes Internationella Centrum, Palmefonden samt S-studenter. Ladda ner boken här. läs mer

Upptäck den sociala ekonomin

14 februari, 2013
Ge non-profit en chans! är budskapet i en ny rapport om villkoren för den sociala ekonomin i Sverige och övriga Europa. Den är skriven av a-smedjans  Tommy Svensson på uppdrag av socialdemokraterna i Europaparlamentet. Ladda ner rapporten här. läs mer

Reformistiska manifestet

1 februari, 2013
Denna skrift är ett inlägg i debatten om global ekonomi och demokrati, författad av förre chefredaktören för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel, Bror Perjus. Ladda ner skriften här. läs mer

Vinst i välfärd – Vad beslutade egentligen S-kongressen?

5 januari, 2013
Texten sammanfattar den debatt i vinstfrågan, som ligger bakom 2013 års partikongressbeslut för Socialdemokraterna, och fortsätter med en granskning av det i relation till dels partistyrelsens ursprungliga förslag, dels LO-förslaget om samhällsföretag. Rapporten finns att ladda ner här. läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet

1 januari, 2013

Det finns betydande risker för en cementering av dagens massarbetslöshet. Det flesta nyckeltalen som ger en bild av läget på arbetsmarknaden pekar entydigt i negativ riktning. I ljuset av denna utveckling kan man också konstatera att arbetslinjen har försvagats under en längre period, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren (2007-2013).

Ladda ner rapporten här.

läs mer

På spaning efter jobben – en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm

1 september, 2012
Den här studien är tänkt att tjäna som underlag för diskussion om stockholmsungdomars situation på arbetsmarknaden. Storstadens utbud av arbetstillfällen och tillgänglighet av kommunikation gör det särskilt intressant att se vad som trots det hindrar unga från att jobba. Ladda ner rapporten här. läs mer

Två städer – Politiska skiljelinjer i styret av Stockholm och Göteborg

1 januari, 2012
Finns det skillnader i de två kommunledningarnas sätt att handskas med storstadens utmaningar, som hör ihop med skillnader i samhällssyn? Skiljer sig prioriteringar och problemdefinitioner? Finns det skillnader i sättet att se på sitt politiska uppdrag? Ladda ner rapporten här. läs mer

Ännu tidigare betyg

1 januari, 2012
Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning? Ladda ner rapporten här. läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

1 november, 2011
I denna rapport beskriver Tommy Svensson hur EU hanterat den finansiella och ekonomiska kris som utmynnade i eurokrisen. Kriserna har följt varandra mellan åren 2007-2010 och resultatet är över fem miljoner fler arbetslösa. Går det längre att tala om ett socialt Europa eller är EU-projektet dömt att nu endast handla om en nyliberal åtstramningspolitik? Ladda ner rapporten här. läs mer

Samverkan inte sammanblandning

1 juli, 2011
En rapport från 2011 om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan mellan LO och Socialdemokraterna. Ladda ner rapporten här. läs mer

Klimatpolitik och full sysselsättning

1 april, 2011

Denna rapport, skriven av Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tar sin utgångspunkt i att ett varmare klimat kommer att driva fram stora förändringar i näringslivets struktur och därmed i sysselsättningen. Sommestad menar att klimatfrågan kan skapa en plattform för en progressiv renässans, inte minst inom sysselsättningspolitiken. En omställning av samhällsekonomin främjas av en jämlik inkomstfördelning, bra sociala trygghetssystem, god utbildning och en aktiv arbetsmarknads politik.

Rapporten kan laddas ner här.

läs mer

Den produktiva välfärden

1 januari, 2011
I denna rapport från 2011 har vi gett Christer Persson, fristående utredare och författare, i uppdrag att redovisa hur forskningen ser på såväl vår välfärdsmodell som på socialförsäkringarnas betydelse för arbetsmarknadens utveckling och tillväxten i samhället. Rapporten ger en bra belysning av varför den politiska kampen om en väl fungerande sjukförsäkring inte bara berör personer som drabbats av sjukdom, utan i allt väsentligt handlar om vilken samhällsmodell och vilka tillväxtförutsättningar vi vill se framöver. Ladda ner rapporten här. läs mer

Gemensam säkerhet idag

1 januari, 2011
GEMENSAM SÄKERHET IDAG fyra uppsatser belönade i uppsatstävling arrangerad 2010-2011 av olof palmes Internationella center, arbetarrörelsens tankesmedja, Socialdemokratiska Studentförbundet Ladda ner uppsatserna och boken här. läs mer

Är skatter skadliga?

1 januari, 2011
Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Ladda ner rapporten här. läs mer