Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

What is Social Democracy?

28 februari, 2013
What is Social Democracy, a book about ideas and challenges, författad av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren. Boken ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Olof Palme International Center. Social democracy is not and never has been a party with a fixed body of dogmas that every member must swear by. It has a tradition of ideas shaped by more than a hundred years of theoretical debate and practical politic. This booklet describes this tradition of ideas: how it has developed and how it can be used to understand the period of change that society and policy has now entered. In this sense it is an introduction to the history of ideas and the discussion of ideas within social democracy. Download the book here. Or order it printed from our webshop. läs mer

Vad är socialdemokrati? (Övriga språk)

28 februari, 2013
Boken "Vad är Socialdemokrati?" av Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson finns också på följande språk: Arabiska, Kurdiska ( Sorani), persiska, Azari ( turkiska), franska, serbiska, bosniska, makedoniska, ryska och spanska. Vi ska inom kort göra alla rapporterna tillgängliga digitalt men tills vidare finns de bara i tryckt form. Vid beställningar så kontakta reza.talebi@abf.se. läs mer

Socialdemokratin och staten

27 februari, 2013
Tredje rapportboken i Tankesmedjans serie "Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning" finns nu att beställa. Det är Dan Anderssons essä ”Socialdemokratin och staten” där LOs förre chefekonom, Dan Andersson, diskuterar socialdemokratins förändrade förhållande till staten. Rapporten kan ladda hem här. läs mer

Arbetstider och ett hållbart arbetsliv

27 februari, 2013
Andra boken i Tankesmedjans serie "Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning" har nu kommit från trycket och innehåller två separata rapporter. Båda handlar om arbetstider, dels Daniel Gullstrands och Karin Ehlin Kolks ”Arbetstiden och ett hållbart arbetsliv”, dels Johan Rydstedts ”Någonting har hänt med våra arbetstider”. Dessa två första böcker finns redan nu att beställa på tankesmedjans hemsida. Rapporten kan laddas hem här. läs mer

Den globala utmaningen

27 februari, 2013
Arbetarrörelsens Tankesmedja inleder med Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok ”Den globala utmaningen – jämlikhetens grunder” en rapportserie som behandlar frågan om full sysselsättning. Rapporterna ingår i ett större projekt med samlingsrubriken ”Socialdemokratins utmaningar”. Ambitionen är att ur olika perspektiv diskutera vad som händer i arbetslivet och på arbetsmarknaden; vilka jobb som växer fram och hur människor påverkas när arbetslivets villkor förändras. Rapporten kan laddas hem här. läs mer

En föreställd maktlöshet

27 februari, 2013
Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska förskjutningar och förändrade maktförhållanden gjort att den fulla sysselsättningens betydelse trängts tillbaka till förmån för andra ekonomisk-politiska prioriteringar. Rapporten kan ladda hem här. läs mer

Se upp med falsk analogi!

27 februari, 2013
I rapporten kommenterar Anne-Marie Lindgren också det faktum att Svenskt Näringsliv, med Scania-direktören Leif Östling i spetsen, nu startar en arbetsgrupp som ska utreda hur det privata näringslivet kan få ännu större tillträde till offentligfinansierad vård, skola och omsorg. Ladda hem rapporten här. läs mer

Hur gick det med jobben?

27 februari, 2013
Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar en snabbanalys som går igenom effekterna av alliansregeringens sysselsättningspolitik, den som Moderaterna påstod skulle komma att ge uppemot 600.000 nya jobb. Rapporten ”Hur gick det?”, skriven av Anne-Marie Lindgren, berättar om hur det gick med Moderaternas löften om att jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Hon ställer regeringens retorik mot vad forskningen kommit fram till om effekterna – de i stort sett uteblivna effekterna. Rapporten kan laddas hem här. läs mer

Varför växer skillnaderna i skolan?

27 februari, 2013
På vårt seminarium den 26 april  presenterade Anne-Marie Lindgren, fd utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, sin nya rapport om skolor och elever som har svårt att nå de uppsatta målen, och vad som kan och bör göras åt det. Ladda hem rapporten här. läs mer

Verkligheten på spåret

27 februari, 2013
Vad är det som egentligen pågår i Stockholms tunnelbana? Vem driver den och hur är arbetssituationen för de anställda? Arbetarrörelsens Tankesmedja ger i samarbete med SEKO Stockholm ut rapport nr 42/2012 ”Verkligheten på spåret” av Johan Rydstedt som handlar om villkoren för anställda och resenärer i dagens tunnelbana.Johan Rydstedt har intervjuat många som arbetar i Stockholms tunnelbana. Hans samtal utgör basen i denna rapport. Ladda ner rapporten här. läs mer

Vart går Europa?

27 februari, 2013
Valet i Nederländerna nyligen blev en sensationell framgång för Socialdemokraterna och dess nye partiledare Diederik Samsom och ett svidande nederlag för det främlingsfientliga partiet under Geer Wilders. Rapporten kan laddas ner här. läs mer

Säkerhet och solidaritet

26 februari, 2013
Arbetarrörelsens tankesmedja och Rådslaget Vår värld lanserar debattboken Säkerhet och solidaritet. 18 personer skriver om framtidens säkerhet och försvar, däribland Björn von Sydow, Tone Tingsgård, Håkan Juholt, Isabelle Sannestedt, Pierre Schori, Ann Linde, Stig-Björn Ljunggren, Lars Danielsson, Ulf Bjereld, Åsa Lindestam och Efraim Gómez. Boken vill ta avstamp i det som är och har varit, för att forma en väg framåt. Boken har redigerats av Laila Naraghi, som också själv medverkar. Ladda ner boken här. läs mer

Ekonomisk politik och full sysselsättning

26 februari, 2013
Arbetarrörelsens Tankesmedjas utredningschef Anne-Marie Lindgren presenterar ett 11-punktsprogram om vad som behöver göras i den ekonomiska politiken för att den ska bidra till full sysselsättning. De elva punkterna finns med i Lindgrens nyskrivna rapportbok ”Ekonomisk politik och full sysselsättning”. Boken är en del i Tankesmedjans rapportprojekt ”Socialdemokratins utmaningar – full sysselsättning” Ladda ner rapporten här. läs mer

Systrar, Kamrater!

26 februari, 2013
Anne-Marie Lindgrens och Marika Lindgren Åsbrinks bok handlar om arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer från decennierna kring förra sekelskiftet. Men det är också en bok om arbetarrörelsens tidiga historia, sedd ur ett kvinnoperspektiv. Ladda ner boken här. Eller beställ den på vår webbshop. läs mer

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

26 februari, 2013
Nu finns Dan Anderssons nya bok "Den nya kapitalismen och politikens möjligheter" att beställa eller ladda ned från a-smedjan. Två huvudteser som den förre chefsekonomen på LO driver är att den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Dan Andersson frågades ut av A-smedjans utredningschef Monika Arvidsson. Ladda ner boken här. Eller köp den här. läs mer