Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den produktiva välfärden

1 januari, 2011
I denna rapport från 2011 har vi gett Christer Persson, fristående utredare och författare, i uppdrag att redovisa hur forskningen ser på såväl vår välfärdsmodell som på socialförsäkringarnas betydelse för arbetsmarknadens utveckling och tillväxten i samhället. Rapporten ger en bra belysning av varför den politiska kampen om en väl fungerande sjukförsäkring inte bara berör personer som drabbats av sjukdom, utan i allt väsentligt handlar om vilken samhällsmodell och vilka tillväxtförutsättningar vi vill se framöver. Ladda ner rapporten här. läs mer

Gemensam säkerhet idag

1 januari, 2011
GEMENSAM SÄKERHET IDAG fyra uppsatser belönade i uppsatstävling arrangerad 2010-2011 av olof palmes Internationella center, arbetarrörelsens tankesmedja, Socialdemokratiska Studentförbundet Ladda ner uppsatserna och boken här. läs mer

Är skatter skadliga?

1 januari, 2011
Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Ladda ner rapporten här. läs mer

Rapporter från 2006-2010, Arbetarrörelsens Tankesmedja

1 januari, 2010
Här finns det samlade digitala arkivet av rapporter mellan åren 2006-2010 från dåvarande Arbetarrörelsens tankesmedja. läs mer