Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vitbok om sjukförsäkringen

1 juni, 2014

Men vad har egentligen hänt med sjukförsäkringen under åtta år av allianspolitik, 2006-2014?

Denna vitbok söker svaret på den frågan. Den är en kartläggning av de beslut som fattats för att reformera sjukförsäkringen, en granskning av de viktigaste argumenten och vilka effekter den nya sjukförsäkringen fått.

Ladda ner rapporten här.

läs mer

Rätt och fel på arbetsmarknaden

7 maj, 2014
Vad funkar och vad funkar inte för en bättre arbetsmarknad?Rapporten diskuterar lösningar för en kvalitativ arbetsmarknad med hög sysselsättning. Beställ rapporten via vår webbshop här, eller ladda ner den här. läs mer

Vi vill också vara med! – Hur vänder vi utanförskapet i samhället?

12 mars, 2014
Den 11 mars arrangerade Tankesmedjan Tiden och Fryshuset ett seminarium om den ökande fattigdomen och utanförskapet bland dagens unga. läs mer

Är SD ett stödparti åt regeringen?

10 februari, 2014
Är Sverigedemokraterna ett stödparti åt regeringen? Läs referat från seminariet den 10 februari om SD:s politik. läs mer

Jobbar – men ändå fattig

16 december, 2013
Med utgångspunkt i ny, opublicerad statistik från SCB undersöker vi i rapporten “Jobbar – men ändå fattig” hur levnadsstandarden har förändrats bland förvärvsarbetande. Rapporten finns att ladda ner här.  läs mer

Dagens Europa, 2013-2014

14 oktober, 2013
Arbetarrörelsens kunskapstidning om Europa. Intervjuer, reportage och debatt inför Europavalet 25 maj 2014. Alla tre nummer inför EU-valet 2014 finns nu tillgängliga online.
läs mer

Det mörka Europa

1 september, 2013
Boken innehåller två rapporter om den växande högerextremismen i Europa: Tommy Svensson "Europavalet och hotet från höger" och Måns Wadensjö "Ungern - en utmaning för Europa". Finns att ladda hem här. läs mer

Can He Win?

28 augusti, 2013
I skriften “Can He Win?” analyseras valet i Tyskland den 22 september 2013 och möjligheterna för Socialdemokraterna (SPD) med kanslerskandidaten Peer Steinbrück i spetsen att komma tillbaka till makten. Rapporten kan även laddas ner här. läs mer

Jobben i det gröna folkhemmet

27 mars, 2013
”Jobben i det gröna folkhemmet” är skriven av frilansjournalisten Mats Engström tidigare bland annat ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för Ny Teknik.  Marknaderna för grön teknik växer snabbt. Att stå still är farligt för miljö, konkurrenskraft och jobb. Rapporten går att ladda hem här. läs mer

Det är VÅR värld

27 mars, 2013
I antologin ”Det är VÅR värld- tio unga röster om global solidaritet” skriver unga debattörer om hur Socialdemokratin bör tackla viktiga utrikespolitiska frågor som migration, klimat och fattigdom. Redaktör är a-smedjans Lina Stenberg, som också medverkar i boken. Även det vinnande bidraget i uppsatstävlingen "Världen i fokus" återfinns i boken. Boken går att ladda ner här. läs mer

På lika villkor

22 mars, 2013
"På lika villkor - om kvalitet och valmöjligheter i välfärden" innehåller förslag om en ny styrningsmodell för offentligt finansierad verksamhet. Utgångspunkten är medborgarnas behov och en god kvalitet. Rapporten är författad av Sören Häggroth och framtagen på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms stad och län i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja. Rapporten går att ladda ner här. läs mer

Kan vänstern rädda Italien?

1 mars, 2013
Olle Svenning, författare och journalist, ger i A-smedjans skriftserie Dagens Europa, en bakgrund till det förestående valet i Italien. Valet är av stor betydelse inte bara för Italiens utan också för Europas framtid. Rapporten går att ladda ner här. läs mer

Privatiseringens effekter

1 mars, 2013
Anne-Marie Lindgren presenterar i denna skrift vad forskningen kommit fram till i granskningen av privatiseringens effekter inom välfärden. I dag, med över två decenniers praktiska erfarenheter som grund, tenderar forskningen att vara mer tydligt kritisk än vid 1980-talets slut. Anne-Marie Lindgren är fristående debattör och utredare och tidigare utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja. Rapporten kan laddas hem här. läs mer

Arbetslinjen kroknar

1 mars, 2013
Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats. Rapporten kan laddas hem här. läs mer