Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Flyktingmottagande är inte ett kommunalt val utan en kommunal skyldighet

27 mars, 2015
Bostadsbeståndet har här utgjort en nyckelfråga, där bristen på hyresrätter fungerat som förklaring till varför mottagandet varit så lågt. Om lagförslaget röstas igenom finns möjligheten att kräva att alla kommuner bygger ett visst antal subventionerade hyresrätter varje år. Det ska helt enkelt inte vara möjligt att projektera för en otillräcklig mängd hyresrätter. Med regeringens nya deklaration om statliga subventioner för byggandet av denna upplåtelseform finns än starkare incitament för att öka mängden hyresrätter. läs mer

Saudiaffären speglar globaliseringen – och hoten mot den

25 mars, 2015
Den saudiska reaktionen på Wallströms kritik var på alla sätt helt oproportionerlig. Det är inte ovanligt att regeringar, politiker och organisationer kritiserar bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Men i dagens värld, med den arabiska våren i färskt minne, gissar jag att alla politiska ledare i Mellanöstern är livrädda för att det ska vara deras tur imorgon. Att den globala våg av folkliga uppror som svept genom Ukraina, Burma, Tunisien och Egypten förr eller senare ska hota deras egna positioner. läs mer

En tidsfråga innan vi är ikapp Danmark

23 mars, 2015
"Alla ska bidra" är namnet på de danska Socialdemokraternas nya kampanj som presenterades i förra veckan. "Kommer du till Danmark ska du arbeta" står det med svarta versaler på de valaffischer som spikats upp inför höstens val. Budskapet är solklart, och det retoriska knepet väl beprövat. läs mer

Ge ensamkommande barn en chans

20 mars, 2015
Statistiskt minskar åldern bland flyktingarna och även om utrikes födda siffermässigt har en högre utbildning än inrikes födda ser man att andelen högskoleutbildade bland utrikes födda successivt minskat de senaste tio åren. Vårt ansvar blir därför att själva skapa de förutsättningar som finns för en lyckad skolgång, ett liv bortom konflikt och en bättre integration i det svenska samhället. läs mer

Den asociala dialogen har kostat arbetstillfällen

18 mars, 2015
Alla dialoger skulle väl egentligen kunna sägas vara sociala. Men EU:s sociala dialog har faktiskt varit i det närmaste asocial det senaste decenniet. Tanken har varit att fack och arbetsgivare ska delta i den politiska diskussionen, ta fram och genomföra policies och åtgärder som gynnar samhällsekonomin i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet. läs mer

Samtal i Tiden

16 mars, 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non mollis enim. Vestibulum ultricies et dui a blandit. Suspendisse tincidunt lacus nec rutrum sagittis. Nulla efficitur urna vel mattis volutpat. Nullam auctor varius pellentesque. Integer tincidunt ligula ultrices, cursus risus... läs mer

Vem bryr sig om Syrien, vem bryr sig alls?

16 mars, 2015
#Vembryrsig undrar Aftonbladet och rapporterar på uppdrag av FN:s flyktingorgan UNHCR om krigets offer i Syrien. Egentligen skulle hashtagen kunna vara #Ingenbryrsig för det är vad tidningen förmedlar. Alldeles för lite utrymme ges till konflikten i media och alldeles för lite pengar kommer dess offer till del. läs mer

Hur ska nyhetsjournalistiken finansieras?

13 mars, 2015
I stället för att på allvar beakta våra förändrade medievanor, vårt nya sätt att nyhetsorientera oss och de komplexa beteendeförändringar den nya tekniken lett till, tycks vi tro att lösningen ligger någonstans mellan ett reformerat presstöd och fler betalväggar. Den slutsatsen drogs i alla fall i den 500 sidor långa presstödsutredning som det tog 14 experter två år att skriva. läs mer

Fler hyresrätter behövs för att integrera nyanlända

11 mars, 2015
Äntligen är den här. Rapporten som ska lösa den akuta bostadsbristen för nyanlända i Sverige. I december 2014 gav regeringen i uppdrag till Boverket att senast den första mars i år, lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa de cirka 9 300 personer som i dag har beviljats uppehållstillstånd och fortfarande väntar på kommunplacering i en svensk kommun. läs mer

Varför så ointresserad av investeringsfonden, Löfven?

9 mars, 2015
När Jean-Claude Juncker som ny kommissionsordförande 2014 presenterade sina prioriteringar för de kommande fem åren fanns en investeringsplan budgeterad till 300 miljarder euro bland åtgärderna. Planen skulle finansieras genom en ny europeisk fond för strategiska investeringar (EFSI), som förväntades kunna mobilisera upp till 315 miljarder euro genom privata finansieringar. läs mer

Prioritera arbetarkvinnors jämställdhetskamp

6 mars, 2015
Statistiska jämförelser mellan kvinnors och mäns situation är ofta väldigt nedslående. I samtliga befolkningsgrupper har kvinnor som grupp det sämre än män. Både här hemma och globalt syns samma mönster. Bland personer med funktionsnedsättning, migranter, lågutbildade eller religiösa minoriteter har kvinnorna det allra värst. läs mer

Balansmålet öppnar för en balanserad politik

4 mars, 2015
Regeringen har aviserat att de vill diskutera en övergång från ett överskottsmål till ett balansmål. Syftet är att få en bättre långsiktighet i den förda politiken och större följsamhet utifrån konjunkturens svängningar. läs mer

Ett nödvändigt steg för rehabiliteringen

2 mars, 2015
Den parlamentariska kommitté som granskat sjukförsäkringssystemet föreslår att den bortre gränsen i försäkringen ska tas bort. Det är ett viktigt steg. Den bortre gränsen har inte fungerat. Tvärtom har den varit kontraproduktiv och ökat osäkerheten och otryggheten i systemet. läs mer

Med världen förändras terrorismen

27 februari, 2015
Det har blivit allt mer tydligt att fler och fler från Sverige väljer att ansluta sig till den Islamiska Staten, IS. Men att beskriva det som unikt och som en konsekvens av islamism och segregation är inte hela sanningen. läs mer

Realpolitikens fälla

25 februari, 2015
Det sägs många märkliga saker i den pågående debatten om vapenavalet med Saudiarabien. Förre utrikesministern Carl Bildt stod för en av dem när han tidigare i veckan sade att det vore ”ovänligt” att bryta avtalet när det går ut senare i vår. läs mer