Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den nordiske samfunnsmodellen har vært en stor suksess. Modellen bygger på en kombinasjon av ansvarlig økonomisk politikk, innovasjonskraft, velferd og sterke parter i arbeidslivet. Det har gitt samfunn med både stor velstand og høy velferd og gode levevilkår for det store flertallet. Modellen var lenge under angrep fra nyliberalere og andre krefter som mente at den hadde utspilt sin rolle og aldri ville fungere i globaliseringens tidsalder. Angrep forekommer fortsatt. Utviklingen de siste tiårene, med økt verdenshandel og omstillinger innenfor økonomi og digital kommunikasjon i en målestokk vi ikke engang kunne drømme om for en generasjon siden, har imidlertid vist at den nordiske modellen er i stand til mer enn bare å overleve. Den har faktisk vist seg å være den beste strategien for å skape en globalisert verden med et menneskelig ansikt.