Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

De nordiska välfärdsmodellerna är mycket framgångsrika samhällsbyggen. I ekonomiskt hänseende har de uppvisat synnerligen goda resultat, vilket har lett till en imponerande välståndsökning. De är också mer jämlika och har högre social rörlighet än andra välfärdsmodeller. Men modellen ställs i dagens globaliserade och digitaliserade ekonomi inför många utmaningar. Social dumpning, segregation, klyftan mellan män och kvinnor, och ett EU under förändring, är några av de frågor som modellen behöver formulera svar till. Denna rapport utreder dessa och många andra utmaningar, samt presenterar åtgärder som kan lösa dessa.

Rapporten är en del av ett större projekt om den nordiska modellen. Projektet är initierat av Samak, den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté bestående av Nordens arbetarepartier och LO-förbund. Förutom denna rapport om de politiska ramarna och utmaningarna för den nordiska modellen, så innefattar också projektet en rapport om facklig organisering samt en slutrapport om den nordiska modellens framtid.