newsletter_header_tankesmedjantiden_desktopnewsletter_header_tankesmedjantiden_mobile
   
 

Gör klimatomställningen jämlik

Klimatskatter framsida 

Tankesmedjan Tiden och LO arbetar med en skuggutredning inför den stora skattereform som aviserats i regeringsöverenskommelsen. Nu är den första underlagsrapporten här.

Idéen om grön skatteväxling har återuppväckts i och med Januariavtalet. Men grön skatteväxling är i praktiken omöjlig om skatteintäkternas reala värde ska bibehållas. Man kan inte permanent växla en stabil skattebas (arbete) mot en minskande skattebas (utsläpp). Det slår rapportförfattaren Torbjörn Hållö (LO) fast. Den gröna skatteväxlingen riskera därtill att förstärka klimatskatternas dåliga fördelningsprofil.

Koldioxidskatten kommer vara fortsatt central för omställningen i Sverige. Men rapporten förespråkar att koldioxidskatten kompletteras med en klimatväxling där negativa ekonomiska incitament för höginkomsttagare i storstäder finansierar positiva ekonomiska incitament för låg- och medelinkomsttagare utanför storstäderna. Rapporten tar som exempel upp en skrotningspremie som finansieras av höjd skatt på bilåkande i våra storstäder.

 
 
torbjorn_hallo-2-2

"Låt bilisterna i storstäderna betala mer"

I samband med släppet av den första delrapporten i skuggutredningen intervjuades rapportens författare Torbjörn Hållö i Aftonbladet.  

Där uttalar han sig bl. a. om de åtgärder som redan finns för att minska utsläppen, bland annat elbilspremien. 

– Det förstår ju en gråsten att det inte är de breda LO-grupperna som tar del av det. Skatteavdrag och subventioner ska riktas mot landsbygden och låginkomsttagare. Skattehöjningar och avgifter mot de som bor i urban storstad och har hyfsade inkomster. De sakerna ska betala varandra.

 
Feet and two arrows painted on floor
 

Payam Moula om S vägval

I två självständiga texter resonerar tidsskriften Tidens chefredaktör Payam Moula  kring vilka viktiga vägval S står inför kommande år.

I Göteborgs-Posten skriver han att kulturvänstern har blivit liberal.
"På ytan handlar det om att ingen längre tror på skattesänkningar, avregleringar och privatisering. Men på ett djupare plan hänger dominansen kvar. Den liberala människosynen, där människan är en autonom rationell varelse, dominerar tillsammans med den idealistiska synen på historiens utveckling."

I Expressen skriver han att vi måste hitta tillbaka till Per-Albins folkhem. 
"Att samhället finns till för människan och inte tvärtom kan tyckas uppenbart, men har i vår samtid gått förlorat. Det syns i faktum som att den moderna politiken saknar svar på några av vår tids stora samhällsproblem såsom psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och förtvivlan. "

Vill du ta del av mer idédebatt? 

 
 

Marika Lindgren Åsbrink om friskolesystemet

  Marika L Å Bild

Reglerna för fristående skolor är gränslöst naiva, skriver Tankesmedjan Tidens analyschef Marika Lindgren Åsbrink i Dagens Samhälle, angående det indragna tillståndet för Vetenskapsskolan i Göteborg.

"Förra månaden drog Skolinspektionen in tillståndet för Vetenskapsskolan i Göteborg. Det skedde efter upprepad kritik från inspektionen om religiöst präglad undervisning och utebliven sex- och samlevnadsundervisning. Det är anmärkningsvärt att vi hamnat i en situation där en statlig utredare känner sig föranledd att föreslå att prövningen av fristående skolor ska kompletteras med ett demokrativillkor."