Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hur ska socialdemokratin och resten av arbetarrörelsen ta sig an vår tids stora ödesfråga – klimatförändringarna – på 2020-talet? Hur ska omställningen kunna ske på ett så rättvist och hållbart sätt som möjligt? Frågorna är många. Ett antal möjliga svar finns i denna antologi. Men det brådskar. Tiden rinner ut…

I Tiden rinner ut får vi läsa flera intressanta perspektiv på en socialdemokratisk klimatpolitik för 2020-talet:

Torsten Kjellgren om hur arbetarrörelsen kan hantera de viktiga men svåra intressekonflikter som klimatomställningen innebär.
Emilia Bjuggren om klimatinvesteringarnas betydelse
Kajsa Borgnäs om hur industrin kan ställa om på ett smart sätt
Emil Bustos och Elis Örjes om behovet av en energipolitik som kan understödja en hållbar omställning.

Köp via Adlibris