Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Historieskrivningen om Sveriges agerande under andra världskriget har gått från att vara ett spörsmål för några få historieintresserade till att bli ett slagträ i den inrikespolitiska debatten, där riksdagspartier och profilerade debattörer gjort gällande att den svenska samlingsregeringens neutralitetspolitik under kriget var liktydigt med nazistiskt medlöperi. I den nya boken Historiemissbrukarna vederlägger historikern Mikael Nilsson de halvsanningar, missförstånd och rena lögner som florerar om Sveriges agerande under kriget. Boken berör områden som transiteringarna och permittenttrafiken, J-stämpeln och den svenska flyktingpolitiken, det påstådda svenska sveket gentemot de skandinaviska judarna samt myten om det svenska krigsskadeståndet.

Historiemissbrukarna släpps, fredag den 1 juli, och ges ut av Tankesmedjan Tiden, efter en lyckad crowdfunding på Kickstarter. Boken finns att köpa här via Adlibirs eller här via Bokus.

För recensionsexemplar och andra förfrågningar, kontakta Martin Rynoson, analyschef på Tankesmedjan Tiden, på 0760-425 729.

Om bokens författare:
Mikael Nilsson disputerade 2007 och är sedan 2017 docent i historia. Han forskade under många år om bland annat svenskt militärtekniskt samarbete med USA, samt amerikansk propagandaverksamhet i Sverige under kalla kriget, men har sedan 2015 kommit att specialisera sig på Hitler och nazismen. Sedan 2003 har han forskat och undervisat på KTH, Försvarshögskolan, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Nilsson har tidigare publicerat 17 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, samt tre böcker. Den tredje av dessa, Hitler Redux, en källkritisk granskning av Hitlers så kallade bordssamtal, publicerades av Routledge hösten 2020. Förutom Historiemissbrukarna är han också aktuell med en kommande femte bok, som handlar om Jesus-figurens roll i nazismen och Hitlers idévärld, på Cambridge University Press.