Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

working poor2Det räcker inte alltid med en anställning för att ta sig ur fattigdom i Sverige. Det konstaterar Lina Stenberg som nyligen lanserade rapporten ”Working Poor” på ett seminarium i ABF-huset.

– Fattigdomen bland de förvärvsarbetande har ökat med 40 procent sedan 2006, berättade Lina. Hon sade också att ökningen av fattigdomen för de som inte har arbete var lavinartad under den förra regeringen, och Linas poäng är att det även går att se en markant ökning av fattigdomen bland de som har förvärvsarbete.

Det finns både genus- och klassaspekter som påverkar vilka grupper bland arbetarna som är mest utsatta för fattigdom i Sverige.


I analysen av vilka grupper som är i relativ fattigdom står det klart att fler arbetare med barn lever i fattigdom än de utan barn, och ensamstående föräldrar löper tio gånger större risk att hamna i fattigdom. Bland de ensamstående föräldrarna som är i fattigdom är 80 procent kvinnor.

Det går även tydligt att se att arbetare löper mycket större risk än tjänstemän att hamna i fattigdom. Det är också större risk i dag för en arbetare att hamna i fattigdom jämfört med 2006.

En ökad offentlig satsning på 70 miljarder skulle kunna vända den här trenden och lyfta Sveriges ekonomi, sade Kjell Rautio i panelsamtalet. Han började med att ge ett vidare perspektiv på att den ekonomiska makropolitiken har nått vägs ände och den har skapat stora ojämlikheter på vägen dit. Kjell pekar på att nutida ekonomisk forskning från IMF och OECD ger belägg att ojämlikheter skapar stora förluster för människor och minskad tillväxt i BNP. Slutsatsen blir att en expansiv finansiell makropolitik skulle kunna vända trenden av ojämlikhet och öka tillväxten i samhället.

Daniel Larsson som forskar om fattigdom bland egenföretagare konstaterade att många egenföretagare i dag har det mycket svårt ekonomiskt, och en del har tvingats bli ofrivilliga företagare för att de inte hittat annan anställning. Daniel pekar på att det finns fyra saker i forskningen som påverkar fattigdomen bland arbetare; nivån på arbetslöshetsersättningen, lägsta lönenivån, fackens position på arbetsmarknaden och hur centraliserade kollektivavtalen är.

– Det märks att fattigdomen bland ensamstående familjer har ökat och att barnen i de familjerna hamnar i utanförskap.
Catarina Danso från förening Makalösa föräldrar berättade om att hon märker hur fattigdomen har ökat bland ensamstående föräldrar, och att barnen i de familjerna är utsatta för ett utanförskap där de inte kan vara med på dagisaktiviteter och har svårt att köpa presenter till barnkalas och hålla samma materiella standard som sina kamrater.

Marcus Andersson, praktikant Tankesmedjan Tiden