Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 11 mars arrangerade Tankesmedjan Tiden och Fryshuset ett seminarium om den ökande fattigdomen och utanförskapet bland dagens unga.

Alexandra Pascalidou agerade moderator och berättade om egna upplevelser av fattigdom och utanförskap.

Utifrån rapporten ”Jobbar – men ändå fattig” visade Tankesmedjan Tiden på de samhälleliga och politiska förändringar som gjort utvecklingen möjlig, liksom statistik över hur fattigdomen har brett ut sig.

Irja Berntson, lärare på Fryshuset, berättade om det förändrade skolsystemet där många ungdomar stängs ute från tidig ålder. Hon beskrev särskilt det individuella gymnasieprogrammet och hur allt färre ungdomar klarar skolan. Ahmed Abdirahim, projektledare på Fryshuset beskrev sin egen resa från utanförskap till innanförskap och vad som är viktigt för att ungdomar släpps in och tas på allvar av samhället.

Se intervju från seminariet med Alexandra pascalidou här.

Se intervju med Irja Berntson, Ahmed Abdirahim och Iso från seminariet här.

Rapporten ”Jobbar – men ändå fattig” finns att ladda ner här.