Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Att erbjuda nya svenskar sämre anställningstrygghet och mindre möjligheter att klara sina familjers ekonomi, skapar inte ett bra samhälle. Det skriver Lina Stenberg, Tiden, i en slutreplik i Svenska Dagbladet den 22 december 2016. Läs artikeln här.