Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Avtalsrörelsen avbryts och återupptas när Coronakrisen är över och läget har stabiliserats. Det är mycket klokt. Det råder nu allt för stor osäkerhet inför framtiden för både arbetsgivare och anställda. Att fortsätta med avtalsrörelsen i en tid av stor osäkerhet, varsel och permitteringar skulle hota att urholka trovärdigheten för den svenska modellen. Förhandlingar måste kunna ske på allvar. Nu får fack och arbetsgivare tid och förutsättningar att sluta mer rimliga avtal.

I Sverige bestäms inte bara löner, tjänstepension och vissa andra ersättningar i avtalsrörelse. Även frågor om arbetstid, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor bestäms utifrån de förutsättningar som arbetsgivare och fackföreningar kommer överens om genom förhandlingar. Det här brukar beskrivas som ett unikt system som har skapat både stabila reallöneökningar för de anställda och tillväxt för företagen. Så har det varit.

Men denna svenska modell behöver rätt förutsättningar för att fungera. I en förhandling behöver båda parter muskler att sätta bakom sina krav. Arbetstagare behöver kunna säga nej och välja att inte sälja sitt arbete till arbetsgivare som erbjuder för låga löner och otrygga villkor. Och arbetsgivare behöver kunna stänga ute – lockouta – anställda som inte vill gå med på rimliga löner och villkor.

I en tid av utbredd samhällskris vrids dessa vapen ur händerna på både fack och arbetsgivare. Stora arbetsgivare inom transport- och besöksnäringarna liksom industrin har redan tvingats till extrema varsel och permitteringar. Det är fullt förståeligt. Att moderatstyrda Region Stockholm låter varslen inom vården ligga kvar trots krisen är däremot en skandal.

Regeringen har dock agerat extremt kraftfullt, och satsar historiskt stora belopp – hundratals miljarder kronor – på att skapa bättre förutsättningar för företagen att klara av krisen.

Men osäkerheten är ändå mycket stor. Liksom viljan att bidra till lösningar som är bra för hela samhället.

Ingen är beredd att i detta läge åsidosätta sitt samhällsansvar. Oavsett om man arbetar med riskgrupper inom hemtjänsten eller som truckförare på ett lager för toalettpapper. Oavsett om man är arbetsgivare inom transportsektorn eller inom sjukvården. Inget fack kan hota med strejk i detta läge. Lika lite som någon arbetsgivare kan hota med lockout. Det innebär att avtalsförhandlingarna inte kan fullföljas på ett seriöst sätt. Därför är beskedet från parterna mycket välkommet.

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden