Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

PISA-undersökningen mäter var tredje år 15-åriga elevers kunskaper i matte, naturvetenskap och läsförståelse. 2012 var resultatet för svenska elever nedslående. Sverige låg under OECD-genomsnittet i alla ämnen, med tendens till sjunkande resultat.

Läs Monika Arvidssons krönika på Östra Smålands Nyhter