Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 23 november var det dags för årets Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm. Tiden var på plats och ordnade två viktiga och spännande seminarium under dagen.

Det första handlade om feminism och vad är feminismen är idag. En kunnig panel satte tänderna i dagsaktuella frågor för feminismen. Finns det något i kampen som behöver förändras? Hur bemöter feminismen paradoxen i antifeministiska krafters frammarsch och det växande stödet och engagemanget för rörelsen? Hur går debatten och vilka är de stora striderna för dagens feminism? Diskussionen leddes av Tidens Elin Ylvasdotter, och gästades av Linda Skugge, Nina Rung, Veronica Palm, Maria-Elsa Salvo och Maria Sveland. Se seminariet i efterhand här! 

Detta följdes av ett idépolitiskt seminarium om progressiv realism som en väg för socialdemokratin in i 2020-talet. Denna S-inriktning diskuterades i ljuset av frågor som: är progressiv realism ett effektivt sätt att bemöta högerpolitikens effekter? Går det att bygga en ambitiös reformagenda för ökad jämlikhet och klimatomställning på en hållbar ekonomisk politik – bortom populism, idealism, dogmatism, ängslighet och intern grälsjuka? Diskussionen leddes av Tidens Elin Ylvasdotter, och medverkade gjorde Philip Botström, Daniel Färm, Anne-Marie Lindgren, Karina Cubilla och Åsa Eriksson. Se seminariet i efterhand här!