Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden är självklart på plats i Almedalen!

Här listas samtliga seminarium som Tiden anordnar. Programmet uppdateras löpande!

Onsdag 3 juli

Debattle 2019 – Almedalsveckans hårdaste idédebatt

När: 12.30-13.30
Plats: Korsgatan 6, Innergården. 

Frihet, jämlikhet och hållbarhet. Tre centrala mål för ett samhälle. Men den politiska vänstern och högern har alltid förespråkat olika vägar dit. Vilka idéer och övertygelser driver dagens unga politiker, från vänster och höger, på vägen mot ett fritt, jämlikt och hållbart samhälle?

Fyra tunga namn till vänster gör upp med fyra tunga namn till höger i en idépolitisk debatt i roligt format. Ni i publiken kårar vinnaren! Debattle – debattävlingen där de bästa idéerna vinner. Helt befängt, vi vet. För så funkar det ju inte i det vanliga politiska livet, där man ofta pratar om allt utom de egentliga politiska idéerna och vad man menar med dem. Men här möts morgondagens ministrar och partiledare(?) från höger till vänster i stenhårda korta idédebatter om jämlikhet, frihet och hållbarhet. Vem vinner? Det avgör du och alla andra i publiken! Så kom dit – och dra med dig ett gäng kompisar.

Medverkande:
 • Elin Ylvasdotter, Kommunikationsansvarig, Tankesmedjan Tiden
 • Veronica Palm, Debattör & skribent, Oberoende (s)
 • Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Håkan Svenneling, Utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet
 • Warda Fatih, Vice ordförande, Centerstudenter
 • Nike Örbrink, Utrikes- och migrationspolitisk talesperson, KDU
 • Romina Pourmokhtari, Vice ordförande, LUF
 • Emanuel Örtengren, Projektledare, Timbro
 • Viktor Barth-Kron, Moderator, KvartalFacebookevent: https://www.facebook.com/search/top/?q=debattle%202019%20-%20almedalsveckans%20h%C3%A5rdaste%20id%C3%A9debatt&epa=SEARCH_BOX

Torsdag 4 juli

Ett tudelat Europa? EU:s och socialdemokratins framtid

När: 4 juli 09.45-10.45.
Var: Hamnplan 5. 

Analysen av valet till Europaparlamentet 2019 visar på ett splittrat Europa. Progressiva krafter går framåt samtidigt som högerextremistiska partier vinner mark. Många socialdemokratiska partier tappar även väljare, samtidigt som det finns vissa framsteg i ett antal länder.Varför, och vad händer nu?
Resultatet av valet till Europaparlamentet visar att de två största partigrupper, den konservativa EPP och den progressiva alliansen S&D, båda förlorade väljare. Det är samtidigt ett stor framgång för de Gröna i hela Europa samt för liberala och högerpopulistiska partierna. Det skiljer sig dock nämnvärd mellan de olika länderna. I Tyskland har de Gröna blivit största partiet inte bara bland unga utan bland väljare allmänt under 60 år och socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val någonsin. I Nederländerna har däremot socialdemokraterna blivit vinnare över högerpopulister och regerande liberaler. Hur ser det politiska spelplanen ut i Europa? Vad betyder valresultatet för EU:s framtid och vad för socialdemokraterna framtid? Välkommen att lyssna på både valanalys och framtidsspaning för EU och Europa.

Medverkande:
 • Hans Dahlgren, EU-minister
 • Helle Klein, Chefredaktör, Dagens Arbete
 • Dr. Uwe Optenhögel, Vice-President, FEPS
 • Anders Lindberg, Politisk chefredaktör, Aftonbladet
 • Göran Arrius, Ordförande, SACO / Fackliga Brysselkontoret
 • Kalle Sundin, Grundare, Gröna Folkhemmet
 • Lina Arvidsson, LINA ARUngdomsrepresentant i EU
 • Elin Ylvasdotter, Moderaror, Tankesmedjan Tiden

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/717138308715765/

Fredag 5 juli

Politisk kommunikation i 2018 års valrörelse

När: 5 juli klockan
Var: 12.30-13.45

Mellan två val hinner medielandskap och förutsättningar för politisk kommunikation förändras. Hur lyckades partier, medier och väljare hantera en ny informationsomgivning i samband med valet 2018? På seminariet lyfts frågor kring politisk kommunikation i valrörelser.

Under seminariet diskuteras ny systematisk kunskap om politisk kommuniktion. Hur såg mediernas bevakning av valrörelsen ut i den svenska valrörelsen 2018? Hur mötte partierna väljarna? Direktkommunicerade de med varandra? Hur uppfattade väljarna valrörelsen och vilken tilltro fäste de vid mediernas valbevakning? och hur konsumerade väljarna politiska nyheter och använde sig av sociala och alternativa medier. Ur olika perspektiv tar seminariet särskilt upp frågan om invandring under valrörelsen 2018. Seminariet väcker frågor som har stor relevans för alla som följer den livfulla diskussionen om karaktären på, förändringar i, och effekter av politisk kommunikation i samband med moderna valrörelser.

Medverkande:
 • Kajsa Falasca, FD i medie och kommunikationsvetenskap, DEMICOM, Mittuniversitetet
 • Nora Theorin, doktorand i masskommunikation, Göteborgs universitet
 • Elin Ylvasdotter, kommunikationsansvarig, Tankesmedjan Tiden

 

Är populism det nya normala?

När: 5 juli klockan 15.15-16.15
Var: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Auktoritära populister, som målar upp en konflikt mellan folket och eliten, är nu jämnstora med socialdemokraterna i Europa. Hur påverkas politiken av den utvecklingen? Kan populister normaliseras genom förhandlingar, eller kommer de att förbli ytterligheter som drar andra partier åt sitt håll?

Den auktoritära populismen är i dag jämnstor med socialdemokratin i Europa, med stöd av en av fyra väljare. Populismen är en bred kyrka, men förenas av ett motstånd mot “farthinder” som begränsar majoritetens vilja i form av exempelvis oberoende domstolar. Populismen utmanar därför den liberala demokratin, som bygger på begränsningar av majoritetsstyret för att värna individuella rättigheter. Generellt har det funnits två förhållningssätt till populistiska partier. I Sverige pågår alltjämt isoleringen av Sverigedemokraterna, nu senast med Januariuppgörelsen, medan populistiska partier fått agera stödpartier eller ingå i regeringar i bland annat Danmark och Finland. Eftersom populistiska partiers styrka inte avtagit i något av fallen, hur ska andra partier förhålla sig till att populismen nu är etablerad som politisk kraft? Kan populistiska partier normaliseras genom förhandlingar, eller är det främst populisterna som då kommer att färga det övriga politiska landskapet?

Medverkande:
 • Emanuel Örtengren, projektledare, moderator, Timbro
 • Marie Demker, professor i statsvetenskap, dekan, Göteborgs universitet
 • Payam Moula, chefredaktör, Tiden Magasin
 • Svend Dahl, FD, chef, Liberala nyhetsbyrån