Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden lanserar nu Sverige inför verkligheten – en serie webbsända samhällskritiska samtidsgranskningar. Redaktörerna Elsa Alm och Calle Fridén kommer i en serie korta webbfilmer att granska hur krisen drabbar vanligt folk: löntagare, arbetslösa, pensionärer och barn/ungdomar. De kommer även att belysa hur de klyftor och orättvisor som redan innan krisen präglade stora delar av det svenska samhället nu blottläggs. 

Under rubriken Sverige inför verkligheten kommer Tankesmedjan Tiden att publicera aktuella webbfilmer flera gånger per vecka. Filmerna kommer att kunna följas via sociala medier och tankesmedjantiden.se.

– Just nu befinner vi oss mitt i en kris. Den kommer att prägla samhällsutvecklingen under överskådlig tid. Hur vi klarar av framtiden beror på ett antal viktiga politiska vägval. Vi vill med denna satsning synliggöra dessa vägval genom att granska hur vanligt folk påverkas av krisen. Men också hur de påverkas av de allvarliga problem inom välfärden och på arbetsmarknaden som har funnits länge, och som nu accentueras och blottläggs, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.

– Jag tycker att det är viktigt att utgå från problemen många människor upplever i sinn vardag. En krisande äldreomsorg, sjukvård och skola som under många år fått utstå nedskärningar, privatiseringar och kvalitetssänkningar. Idag har Sverige fyra gånger fler miljardärer än 1999. Samtidigt har var fjärde undersköterska försvunnit. Jag hoppas att kunna granska effekterna av detta och bidra till politisk förändring, säger Elsa Alm, redaktör för Sverige inför verkligheten.

 

– Vi har varit för tysta för länge om orättvisorna. De måste upp i dagsljuset nu, säger Calle Fridén, redaktör för Sverige inför verkligheten.

 

För mer information, kontakta Daniel Färm, vd för Tankesmedjan Tiden.