Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En reklambroschyr för Sverige? Är det en turistorganisation som ligger bakom? Nej det är Sverigedemokraternas valmanifest.

”Vi tror på Sverige – på riktigt”, står det. ”Vi tror på välfärden – på riktigt.”

I valmanifestet syns färgglada, soliga bilder på faluröda hus. Det andas glädje, trygghet och stillhet. Ord som ”trygg” återkommer hela 20 gånger i dokumentet. De värnar om de äldre. Om barnet, den funktionsnedsatta. Om den lilla människan.

SD har jobbat hårt med att framstå som det parti som går sin egen väg. Som sticker ut och är en underdog. Som inte har en höger-vänsterkoppling, vars tydligaste motståndare är etablissemanget och de övriga partierna. Detta framkommer också i valmanifestet: ”Tyvärr upplever vi dock att de styrande politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de senaste decennierna har gjort Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år.”

I Tankesmedjan Tidens rapport ”Stödpartiet – en analys av hur Sverigedemokraterna röstat i riksdagen” framträder en helt annan bild. Borta är den soliga mysstämningen, midsommar på landet och blommiga ängar.

Rapporten visar hur Sverigedemokraterna har röstat i olika frågor under 2012-2013 och är en mindre glättig läsning än ovan nämnda manifest. Slutsatserna av utredningen fastslår egentligen två saker: Nej, SD är inte ett parti som värnar om den lilla människan, som slåss för rättvisa och jämlikhet. Och nej, de är inte ett parti utanför den ideologiska skalan. De är ett tydligt högerparti.

Sverigedemokraterna har agerat vågmästare till alliansregeringens favör i 154 av 164 omröstningar i riksdagen, vilket klart bevisar att partiet är ett stödparti till regeringen. De är ett högerparti och deras inflytande gynnar alliansen – hur gärna SD än vill framstå som den främmande fågeln i partipolitiken. Som jokern i leken.

En stor del av valmanifestet berör sysselsättning och arbetsmiljö: ”Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser”. Jämför vi med hur de hittills verkat för just sådana frågor har SD aktivt röstat ner de flesta förslag om stärkt arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt skyddsnät i riksdagen. Exempelvis röstade de emot ett S+V-förslag om en nedläggning av FAS 3 och en nollvision mot arbetsplatsolyckor.

En viktig del i manifestet rör också hur SD ser på jämställdhet med förslag såsom bättre arbetsvillkor och ökat stöd till jourer för kvinnor och HBT-personer. Tankesmedjan Tidens rapport visar att samtliga förslag om ökad jämställdhet aktivt har röstats ner av SD, såsom en jämställd arbetsskadeförsäkring, företags jämställdhetsplaner och stöd till kvinnojourer.

Det finns många invändningar mot Sverigedemokraterna och deras politik, men förutom den inhumana synen på olikheter i samhället och exkluderingen av det främmande är det alltså ännu mer som talar emot deras trovärdighet.

Det brukar sägas att det är vad vi gör och inte vad vi säger som spelar roll. Detta gäller i högsta grad i politiken, där retoriken kan låta väl så fin. Sverigedemokraterna är ett högerparti med ett glapp mellan retorik och praktik – det är härmed belagt. Men med en dryg vecka kvar till valet är det viktigt att påminna om deras ”track record”, om den i högsta grad människofientliga politik – långt ifrån värderingarna i valmanifestet – som de hittills drivit i riksdagen. Vad säger det om framtiden och vad de sannolikt kommer att driva politiskt framöver?

De skriver att de älskar Sverige. På riktigt. Faktum är att de bara älskar vissa utvalda delar – men det skriver de inte. På riktigt.

 

Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden