Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokratins kris behandlas dagligen i media dessa tider. I Tyskland gjorde SPD sitt sämsta val någonsin. I Norge förlorade Arbeiderpartiet, trots det stora försprånget ett år före valet. Tidigare i år utraderades mer eller mindre Socialistpartiet i Frankrike. Alla dessa utgångar är förstås allvarliga, och värda att utreda vidare för att försöka dra lärdomar. Men lika viktigt är det att vända blicken mot de socialdemokratiska partier som faktiskt innehar regeringsmakten och titta på vad de åstadkommer. För även om socialdemokratin har en opinionsmässig kris i Europa, så finns det stora glädjeämnen om man tittar på de socialdemokratiska reformer som faktiskt kommer till i vårt land, och på andra håll i världen.

Regeringen Löfven har inte haft en lätt mandatperiod. Ett bräckligt parlamentariskt läge, sprucken decemberöverenskommelse, sverigedemokratiskt flirtande från Moderaterna och borgerliga misstroendeförklaringar. Även om ingen stor, medryckande reform har sjösatts i detta svårnavigerade politiska landskap, har den röd-gröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet trots allt lyckats åstadkomma förbättringar för många människor i vårt land. Arbetslösheten har pressats tillbaka kraftigt. 200 000 fler människor går till jobbet idag än när man tillträdde. Alla barn har fått rätt till gratis mediciner och gratis glasögon. Pensionärer har fått sänkt skatt. Åldersgränsen för gratis tandvård har redan höjts från 19 till 21 år, och kommer att höjas ytterligare till 23 år 2019. Allvarligt sjuka människor som inte är kapabla att arbeta kastas inte längre ut i fattigdom, då den av Alliansen införda bortre gränsen i sjukförsäkringen har slopats.

I Regeringens nya budget för 2018 går man några steg längre, genom reformer för 40 miljarder kronor. Dubblerat tandvårdsbidrag, så det blir billigare att gå till tandläkaren. Höjt barnbidrag med 200 kr i månaden till alla barnfamiljer. Ytterligare sänkt skatt för 1,5 miljoner pensionärer.

När media mest intresserar sig för opinionssiffror och regeringsfrågan kan det alltså vara värt att påpeka att den nuvarande regeringen faktiskt har initierat flera reformer som förbättrar många människors livssituation.

Om vi lyfter blicken till andra sidan jordklotet finns det än mer medryckande exempel på framgångsrika socialdemokratiska reformer. I Indonesien, ett land på drygt 260 miljoner människor, har den socialdemokratiske presidenten Jokowi styrt landet sedan 2014. Han är den första presidenten i landets historia som inte kommer från militären eller den ekonomiska- och politiska eliten. Jokowi gick till val på en offensiv socialdemokratisk reformagenda. Infrastrukturen skulle kraftigt förbättras, och höghastighetståg byggas. Och framförallt, ett allmänt sjukvårdssystem skulle införas. Det tidigare USA-inspirerade systemet byggde på privata sjukförsäkringar, och avgiftsbelagd vård. Många fattiga människor hade inte råd att gå till läkaren eller köpa mediciner när de blev sjuka. När president Jokowi nu har gett sig i kast med att implementera sitt nya sjukvårdssystem, som ska vara fullt implementerat 2019, har de 90 miljoner fattigaste människorna i Indonesien fått tillgång till gratis sjukvård, tandvård och mediciner. Många av dessa kan nu för första gången i sina liv uppsöka vård om de blir sjuka eller skadar sig, samt se till att de har god hälsa för kropp och tänder genom gratis basundersökningar. Reformen beräknas ha stora positiva effekter inom såväl hälsa som fattigdomsminskning. Allt finansieras för övrigt genom premieinbetalningar för de mest välbeställda grupperna, samt en sänkning av landets höga oljesubventioner. I ett drag görs alltså stora insatser inom såväl hälsa, jämlikhet som miljö.

Utländsk media, däribland the Guardian, har intresserat sig stort för den indonesiska sjukvårdsreformen. Men i Sverige har inte media tyckt det varit värt att nämna att 90 miljoner fattiga indonesier har fått ett mer drägligt liv, som resultat av socialdemokratisk reformism. Det är synd. Precis som att det är synd att Regeringen Löfvens reformer försvinner i mediebruset av olika regeringskonstellationer och taktikspel. Socialdemokratin är idag mer än bara opinionssiffror. Man åstadkommer faktiska förbättringar för många människor, genom konkreta reformer. Låt oss ibland också ha med det perspektivet i det politiska samtalet.