Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det svenska och europeiska asylsystemet behöver förändras. Allt för många har dött i händerna på skrupellösa flyktingsmugglare. Allt för många socioekonomiskt motiverade migranter belastar det system som är till för skyddsbehövande. Allt för lite görs för att förebygga orsakerna till att människor tvingas lämna sitt hemland. Och allt för många drabbas av den okontrollerade situation som rådde under den stora flyktingkrisen. Nu behövs ett nytt asylsystem i Sverige och EU, baserat på asylrättens grundprinciper, en stark internationell solidaritet och förutsättningarna för en bra integration.

Det – och mycket mer – föreslås i Tankesmedjan Tidens stora asyl- och migrationspolitiska rapport som presenteras onsdag 1 juli kl 13.00.

Eventet kommer att sändas live på Facebook via Tankesmedjan Tidens Facebooksida.

Deltagare:
Daniel Färm, rapportförfattare och chef för Tankesmedjan Tiden
Anne-Marie Lindgren, rapportförfattare och analyschef på tankesmedjan Tiden
Lars Stjernkvist, (s) kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
Åsa Eriksson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Josefine Helleday, SSUs förbundsstyrelse
Mattias Irving, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Torbjörn Hållö, LO