Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

De så kallade 3:12-reglerna ger arbetande ägare i fåmansbolag betydligt lägre skatt på sin inkomst än vad vanliga löntagare betalar. En stor majoritet av dessa inkomster går till den rikaste tiondelen av befolkningen. I en ny rapport från LO och tankesmedjan Tiden visar ekonomerna Nils Lager och Athina Swahn hur systemet med inkomstomvandling kan reformeras.

2006 gjordes skattereglerna mycket gynnsamma för arbetande ägare i fåmansbolag. Sedan dess har ytterligare förändringar gjort systemet ännu mer förmånligt. I rapporten 3:12 – arbete eller kapital? visar ekonomerna Nils Lager och Athina Swahn att skatten på utdelningar i fåmansbolag är 37 %, medan skatten på höga arbetsinkomster är 64 %. Det har gjort att inkomsterna från sådana utdelningar har ökat markant – framför allt till den rikaste tiondelen av befolkningen.

Dagens skatteregler för arbetande ägare i fåmansbolag bidrar till ökad ojämlikhet och minskade skatteintäkter. Dessutom urholkas skattesystemets legitimitet när personer med samma arbete och lön kan få ut olika mycket i fickan beroende på möjlighet att skatteplanera, säger Athina Swahn.

I rapporten presenteras två möjliga vägar för att reformera systemet.

Det är hög tid att slopa de arbetande företagsägarnas skatteprivilegier. Antingen kan dagens 3:12-regler stramas åt ordentligt. Eller så kan det duala beskattningssystemet avskaffas, så att inkomster från kapital och arbete beskattas tillsammans, säger Nils Lager.

Rapporten är den andra av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas kommande slutrapport. Den finns att läsa i sin helhet på www.tankesmedjantiden.se.

Presskontakt:
Martin Rynoson, 0760-425 729, martin.rynoson@tstiden.se

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet