Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Peter Hultqvist är försvarsminister i den socialdemokratiska regeringen, suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott och skriver regelbundet ledarkrönikor i Dala-Demokraten. I dag publicerar Tankesmedjan Tiden en sammanställning av hans tal, debattartiklar och ledare i boken Hundra procent socialdemokrati.

– Coronakrisen visar att ett samhälle med för starka nyliberala inslag blir för skört. Det blir för sårbart när marknadskrafterna inte klarar av att upprätthålla ett starkt samhälle. Det här är ett pris vi nu får betala, säger Peter Hultqvist.

Texterna i boken präglas av Hultqvists kritik mot nyliberalismen och försvaret för en solidarisk samhällsordning.

– Regioner och kommuner har genom privatisering, utförsäljning av tillgångar och ”just in time”-system försvagat sina möjligheter att klara kriser. Ett arbetsliv som mer och mer präglas av tillfälliga anställningar och som mer och mer sker på arbetsgivarnas villkor, där arbetstagarnas möjligheter minskar. En högernationalism som gradvis påverkar det borgerliga tänkandet. Detta är utmaningar som det socialdemokratiska partiet måste diskutera och söka lösningar på, fortsätter Hultqvist.

Försvarsministern hoppas att boken ska stimulera idédebatt och konstruktiva diskussioner i den svenska arbetarrörelsen.

– Det finns en stor förståelse för Januariavtalet bland socialdemokratiska medlemmar och fackliga företrädare. Men man vill fortsätta vara sosse och diskutera politikens utveckling bortom Januariavtalet. Den diskussionen vill jag gärna delta i. ”Hundra procent socialdemokrati” är ett inlägg i den debatten.

Boken presenteras på ett livesänt seminarium klockan 12.00 idag, måndagen den 29 juni. Seminariet går att kolla på här.

Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris inom kort.