Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Payam Moula blir ny chefredaktör för den socialdemokratiska idéskriften Tiden. Moula har tidigare forskat och tagit en licentiatexamen i filosofi, varit redaktör för boken Socialdemokratin i ett nytt århundrade, debatterat socialdemokratisk idéutveckling samt arbetat i Regeringskansliet. Han har även gedigen erfarenhet av lokalt partiengagemang.

-Det känns väldigt roligt att börja som chefredaktör för Tiden. Vi lever i en politiskt turbulent tid, där stora idé- och tankemässiga skiften sker. Vi ser nu början på vad som kan bli en ny guldålder för idéer för jämlikhet och demokrati framför såväl nyliberalt som högerreaktionärt tankegods. Det finns ett behov av och stora möjligheter för socialdemokratiska idéer att vinna framtiden, säger Payam Moula.

-Vi är mycket glada åt att Payam Moula nu tar över som chefredaktör för Tiden. Han har mycket goda förutsättningar att ta den socialdemokratiska idédebatten in i en ny tid, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden, som ger ut tidskriften Tiden.

Payam Moula tillträder den 5 mars. Daniel Färm fortsätter som t f chefredaktör för kommande nummer, som kommer ut den 19 mars. Erik Nises, som skulle ha tillträtt som chefredaktör, avsade sig för ett par veckor sedan uppdraget på grund av dödsfall i familjen.

Tidskriften Tiden grundades av Hjalmar Branting 1908, och har sedan dess varit Socialdemokraternas idétidskrift.

För frågor kontakta

Daniel Färm
Chef Tankesmedjan Tiden
070-6501209
daniel.farm@tstiden.se

 

Payam Moula
Chefredaktör Tiden
0735040877