Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

jan

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet

1 januari, 2013

Rapporter

Det finns betydande risker för en cementering av dagens massarbetslöshet. Det flesta nyckeltalen som ger en bild av läget på arbetsmarknaden pekar entydigt i negativ riktning. I ljuset av denna utveckling kan man också konstatera att arbetslinjen har försvagats under en längre period, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren (2007-2013).

Ladda ner rapporten här.

sep
jan
nov

Finns det ett EU efter krisen?

1 november, 2011

Rapporter

I denna rapport beskriver Tommy Svensson hur EU hanterat den finansiella och ekonomiska kris som utmynnade i eurokrisen. Kriserna har följt varandra mellan åren 2007-2010 och resultatet är över fem miljoner fler arbetslösa. Går det längre att tala om ett socialt Europa eller är EU-projektet dömt att nu endast handla om en nyliberal åtstramningspolitik?

Ladda ner rapporten här.

jul
apr

Klimatpolitik och full sysselsättning

1 april, 2011

Rapporter

Denna rapport, skriven av Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tar sin utgångspunkt i att ett varmare klimat kommer att driva fram stora förändringar i näringslivets struktur och därmed i sysselsättningen. Sommestad menar att klimatfrågan kan skapa en plattform för en progressiv renässans, inte minst inom sysselsättningspolitiken. En omställning av samhällsekonomin främjas av en jämlik inkomstfördelning, bra sociala trygghetssystem, god utbildning och en aktiv arbetsmarknads politik.

Rapporten kan laddas ner här.

jan

Den produktiva välfärden

1 januari, 2011

Rapporter

I denna rapport från 2011 har vi gett Christer Persson, fristående utredare och författare, i uppdrag att redovisa hur forskningen ser på såväl vår välfärdsmodell som på socialförsäkringarnas betydelse för arbetsmarknadens utveckling och tillväxten i samhället. Rapporten ger en bra belysning av varför den politiska kampen om en väl fungerande sjukförsäkring inte bara berör personer som drabbats av sjukdom, utan i allt väsentligt handlar om vilken samhällsmodell och vilka tillväxtförutsättningar vi vill se framöver.

Ladda ner rapporten här.