Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

feb

Den globala utmaningen

27 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedja inleder med Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok ”Den globala utmaningen – jämlikhetens grunder” en rapportserie som behandlar frågan om full sysselsättning. Rapporterna ingår i ett större projekt med samlingsrubriken ”Socialdemokratins utmaningar”. Ambitionen är att ur olika perspektiv diskutera vad som händer i arbetslivet och på arbetsmarknaden; vilka jobb som växer fram och hur människor påverkas när arbetslivets villkor förändras.

Rapporten kan laddas hem här.

En föreställd maktlöshet

27 februari, 2013

Rapporter

Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska förskjutningar och förändrade maktförhållanden gjort att den fulla sysselsättningens betydelse trängts tillbaka till förmån för andra ekonomisk-politiska prioriteringar.

Rapporten kan ladda hem här.

Se upp med falsk analogi!

27 februari, 2013

Rapporter

I rapporten kommenterar Anne-Marie Lindgren också det faktum att Svenskt Näringsliv, med Scania-direktören Leif Östling i spetsen, nu startar en arbetsgrupp som ska utreda hur det privata näringslivet kan få ännu större tillträde till offentligfinansierad vård, skola och omsorg.

Ladda hem rapporten här.

Hur gick det med jobben?

27 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar en snabbanalys som går igenom effekterna av alliansregeringens sysselsättningspolitik, den som Moderaterna påstod skulle komma att ge uppemot 600.000 nya jobb. Rapporten ”Hur gick det?”, skriven av Anne-Marie Lindgren, berättar om hur det gick med Moderaternas löften om att jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Hon ställer regeringens retorik mot vad forskningen kommit fram till om effekterna – de i stort sett uteblivna effekterna.

Rapporten kan laddas hem här.

Varför växer skillnaderna i skolan?

27 februari, 2013

Rapporter

På vårt seminarium den 26 april  presenterade Anne-Marie Lindgren, fd utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, sin nya rapport om skolor och elever som har svårt att nå de uppsatta målen, och vad som kan och bör göras åt det.

Ladda hem rapporten här.

Verkligheten på spåret

27 februari, 2013

Rapporter

Vad är det som egentligen pågår i Stockholms tunnelbana? Vem driver den och hur är arbetssituationen för de anställda? Arbetarrörelsens Tankesmedja ger i samarbete med SEKO Stockholm ut rapport nr 42/2012 ”Verkligheten på spåret” av Johan Rydstedt som handlar om villkoren för anställda och resenärer i dagens tunnelbana.Johan Rydstedt har intervjuat många som arbetar i Stockholms tunnelbana. Hans samtal utgör basen i denna rapport.

Ladda ner rapporten här.

Vart går Europa?

27 februari, 2013

Rapporter

Valet i Nederländerna nyligen blev en sensationell framgång för Socialdemokraterna och dess nye partiledare Diederik Samsom och ett svidande nederlag för det främlingsfientliga partiet under Geer Wilders.

Rapporten kan laddas ner här.

Säkerhet och solidaritet

26 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens tankesmedja och Rådslaget Vår värld lanserar debattboken Säkerhet och solidaritet. 18 personer skriver om framtidens säkerhet och försvar, däribland Björn von Sydow, Tone Tingsgård, Håkan Juholt, Isabelle Sannestedt, Pierre Schori, Ann Linde, Stig-Björn Ljunggren, Lars Danielsson, Ulf Bjereld, Åsa Lindestam och Efraim Gómez. Boken vill ta avstamp i det som är och har varit, för att forma en väg framåt. Boken har redigerats av Laila Naraghi, som också själv medverkar.

Ladda ner boken här.

Ekonomisk politik och full sysselsättning

26 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedjas utredningschef Anne-Marie Lindgren presenterar ett 11-punktsprogram om vad som behöver göras i den ekonomiska politiken för att den ska bidra till full sysselsättning. De elva punkterna finns med i Lindgrens nyskrivna rapportbok ”Ekonomisk politik och full sysselsättning”. Boken är en del i Tankesmedjans rapportprojekt ”Socialdemokratins utmaningar – full sysselsättning”

Ladda ner rapporten här.

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

26 februari, 2013

Rapporter

Nu finns Dan Anderssons nya bok ”Den nya kapitalismen och politikens möjligheter” att beställa eller ladda ned från a-smedjan.

Två huvudteser som den förre chefsekonomen på LO driver är att den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Dan Andersson frågades ut av A-smedjans utredningschef Monika Arvidsson.

Ladda ner boken här.

Eller köp den här.

EU:s globala roll

26 februari, 2013

Rapporter

I boken publiceras de tre vinnande bidragen uppsatstävlingen EU:s globala roll: Förstaprisuppsatsen ”Grönt ljus för EU som aktör” av Per Ekman, som bedriver sina studier vid Uppsala universitet samt de båda andraprisuppsatserna ”Hur påverkar externa aktörer Vitrysslands utveckling?” av  Gustav Boström och Matilda Hallgren, studenter vid Lunds universitet, och ”Demokratisk islamism?” av Daniel Jandréus och Beatrice Öhman, även de studerar vid Lunds universitet.

Uppsatstävlingen arrangerades av A-smedjan, Olof Palmes Internationella Centrum, Palmefonden samt S-studenter.

Ladda ner boken här.