Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ny undersökning:

SD i kommunpolitiken: Hög frånvaro, inga budgetar & tomma stolar i kommunerna

 

Sverigedemokraterna (SD) har i kommunpolitiken inte lyckats ta ansvar för det förtroende som väljarna visade partiet i valet 2014. Efter snart fyra år kan partiets agerande i kommunfullmäktige summeras: många tomma stolar eller SD-mandat som inte representeras av SD-representanter, få eller inga egna budgetalternativ i många kommuner, hög frånvaro på de viktiga sammanträdena, ett passivt förhållningssätt samt bråk, fiffel och kaos i många kommuner. Det visar en färsk undersökning som Tankesmedjan Tiden och LO har gjort av SDs agerande i de 285 kommunfullmäktige där partiet har mandat.

 

Sverigedemokraterna fick i valet 2014 mandat i nästan samtliga av landet kommunfullmäktige (285 av 290). Men var sjunde plats (188 av 1346) har antingen varit tom eller besatts av en politisk vilde istället för en representant för SD. I drygt var femte kommun (64 av 285) är frånvaron bland SD:s ledamöter i kommunfullmäktige hög (de kommer aldrig eller mycket sällan på de viktiga fullmäktigesammanträdena). Och i cirka 45% av de kommuner där SD har mandat (129 av 285 kommuner) har partiet inte ens lämnat in något budgetalternativ där de kan tala om vad de vill satsa på. Endast i drygt var fjärde kommun har SD lagt egna budgetalternativ varje år under mandatperioden.

 

  • Sverigedemokraterna vill bli betraktade som ett seriöst parti bland andra. Men partiets agerande i kommunfullmäktige runt om i landet vittnar om att de inte förvaltar det mandat som de har fått av sina väljare på ett seriöst sätt. En röst på SD har i praktiken ofta varit en helt eller delvis bortkastad röst. För den som undrar vad SD har drivit lokalt har svaret i många kommuner varit: inget. Många väljare har en inte orimlig förväntan på att det parti man röstar på ska driva frågorna i de beslutande organen. Det finns alltid risk för svekdebatt om partier inte gör så, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.

 

Kommuner i Sverige Antal mandat Antal kommuner
Noll egna budgetförslag under fyra år 129
Hög frånvaro i kommunfullmäktige bland SD:s ledamöter 64
Vakanta eller vildar på SD-mandat 188
Passiva i kommunfullmäktige 106

 

Se undersökningen på www.sd-landet.se. Undersökningen har genomförts under december 2017 – 1 april 2018 genom telefonintervjuer med representanter i samtliga 285 aktuella kommunfullmäktige och mejlfrågor till registrator alternativt kommunchef, samt offentliga uppgifter om SD:s agerande, samt en mediegenomgång i samtliga medieområden där SD har representation. Förändringar som har uppstått efter undersökningens slut har inte tagits med. Undersökningen bygger på ett samarbete mellan LO och Tankesmedjan Tiden.

 

För mer information

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden: 070-650 12 09 alt daniel.farm@tstiden.se

Elin Ylvasdotter, t f kommunikationsansvarig Tankesmedjan Tiden: 076-006 47 15