Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den nya rapporten ”Mångfald och sammanhållning – Politik för Sverige i förändring”, skriven av Mats Engström, presenterar mer än 70 förslag inom olika samhällsområden för en mer positiv utveckling. Generell politik för jobb, bostäder och utbildning som behövs för att minska klasskillnaderna, liksom särskilda insatser för sammanhållning. Det handlar om etableringspolitik, om ökade investeringar för sammanhållning, regeländringar mot diskriminering, folkrörelsearbete och mycket mer.

Dagens mångfald ger stora möjligheter, inte minst i en globaliserad ekonomi. Samtidigt som mycket är positivt finns starka krafter som drar isär landet. Segregation och diskriminering på etnisk grund är alltför vanligt.

Rapporten har ett längre tidsperspektiv än den dagsaktuella debatten om flyktingmottagandet. Här finns både nyskrivna avsnitt och äldre texter från perioden 2003-2015.

Ladda ner rapporten här.